Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd ymchwil ôl-raddedig

Dod o hyd i'r ffioedd ar gyfer ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig 2022/23.

Cyrsiau Llawn Amser

Mae'r ffioedd a restrir ar gyfer pob blwyddyn astudio.

CwrsFfioedd y DUFfioedd rhyngwladol
Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol£4,596£17,950
Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol
(MPhil, PhD, MD, MCh)
£4,596£22,700
Cyrsiau clinigol - ffi safonol
(MPhil, MScD, PhD, MD, MCh)
£4,596£35,450
DEdPsy mewn Seicoleg Addysgol£10,450Amherthnasol
Meistr Ymchwil - Biowyddorau£9,250£22,700

Os bydd rhaid i chi dalu ffi cymorth ymchwil ychwanegol ar gyfer rhai meysydd astudio yn y gwyddorau, cewch eich hysbysu o hynny cyn i chi ddechrau eich astudiaethau.

Cyrsiau Rhan-amser

Oni nodir yn wahanol, mae'r ffioedd rhan-amser yma yn cynrychioli'r gost ar gyfer un flwyddyn astudio. Bydd ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio ddilynol.

CwrsFfioedd y DU
Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol£2,298
Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol
(MPhil, PhD, MD, MCh)
£2,298
Cyrsiau clinigol - ffi safonol
(MPhil, MScD, PhD, MD, MCh)
£2,298
Ysgol Busnes MPhil a PhD£2,298
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwyddorau ac Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (6 modiwl)£2,298

Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael i fyfyrwyr mewn rhai meysydd pwnc, ond bydd angen trafod hyn gyda'r ysgol academaidd unigol. 50% o'r ffi amser llawn ar gyfer pob blwyddyn astudio yw'r ffi safonol ar gyfer y rhaglenni, ond gall amrywio yn ôl yr ysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ffioedd dysgu, cysylltwch â ni:

Ymholiadau ffioedd dysgu