Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd Ymchwil Ôl-raddedig

Dod o hyd i'r ffioedd ar gyfer ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig 2021/22.

Cyrsiau Llawn Amser

Mae'r ffioedd a restrir ar gyfer pob blwyddyn astudio.

CwrsFfioedd y DUFfioedd rhyngwladolFfioedd Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw
Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol£4,500£17,450£9,000
Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol
(MPhil, PhD, MD, MCh)
£4,500£21,950£10,500
Cyrsiau clinigol - ffi safonol
(MPhil, MScD, PhD, MD, MCh)
£4,500£34,450£24,675
DEdPsy mewn Seicoleg Addysgol£9,950Not applicable Not applicable
Meistr Ymchwil - Biowyddorau£8,700 £21,950£10,500

Os bydd rhaid i chi dalu ffi cymorth ymchwil ychwanegol ar gyfer rhai meysydd astudio yn y gwyddorau, cewch eich hysbysu o hynny cyn i chi ddechrau eich astudiaethau.

Cyrsiau Rhan-amser

Oni nodir yn wahanol, mae'r ffioedd rhan-amser yma yn cynrychioli'r gost ar gyfer un flwyddyn astudio. Bydd ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio ddilynol.

CwrsFfioedd y DUFfioedd Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw
Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol£2,250 £4,500
Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol
(MPhil, PhD, MD, MCh)
£2,250£5,250
Cyrsiau clinigol - ffi safonol
(MPhil, MScD, PhD, MD, MCh)
£2,250£12,337
Ysgol Busnes MPhil a PhD£2,250£4,500
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwyddorau ac Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (6 modiwl)£2,250£5,250

Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael i fyfyrwyr mewn rhai meysydd pwnc, ond bydd angen trafod hyn gyda'r Ysgol Academaidd unigol. 50% o'r ffi amser llawn ar gyfer pob blwyddyn astudio yw'r ffi safonol ar gyfer y rhaglenni, ond gall amrywio yn ôl yr Ysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ffioedd dysgu, cysylltwch â ni:

Ymholiadau ffioedd dysgu