Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biofeddygol a'r Geg

Mae ein Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Mae’r adran yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr â diddordeb mewn ymgymryd ag ymchwil tuag at gyrraedd gradd uwch. I fodloni’r nod hwn mae’r adran yn cynnig arbenigedd o lefel uchel i fyfyrwyr a chefnogaeth mewn amrywiaeth o bynciau ymchwil.

Bydd myfyrwyr yn ymuno â rhaglenni ymchwil cyffrous fel:

  • Matrics all-gellog wrth ddarparu strwythur a swyddogaeth meinwe
  • Bioleg iacháu clwyfau
  • Bioleg celloedd o hancesi papur wedi’u mwyneiddio
  • Biofarcwyr clefydau
  • Ymchwil microbioleg a bioffilm
  • Bioddeunyddiau polymerig a bioweithredol
  • Dadansoddi elfen meidraidd a pheirianneg biomecanyddol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Dentistry Admissions Officer

Administrative contact

Prosiectau

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD yn Yr Ysgol Deintyddiaeth. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Er bod prosiectau a ariennir wedi’u dylunio ar gyfer astudiaeth llawn amser, mae croeso i chi drafod y posibilrwydd o gyflawni unrhyw brosiect yn rhan amser gyda’r goruchwyliwr cyn cyflwyno eich cais. Gallwch ddod o hyd i’w gwybodaeth gyswllt drwy ddilyn y dolenni proffil ar waelod pob disgrifiad prosiect isod.

Mae’r prosiectau canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Microbial Diseases

Within the Microbial Disease Research Group there is a strong focus on investigating the involvement and management of biofilms in clinical infection. 

Pathogenesis niwroddirywiad

Nod y prosiect PhD arfaethedig yw datblygu modelu ac atebion algorithmig newydd ar gyfer y broblem optimeiddio uchod drwy ddefnyddio ymchwil sy'n bodoli eisoes ym maes damcaniaeth optimeiddio a rhwydwaith.

Biofarcwyr newydd ar gyfer arthritis

Bydd y prosiect PhD hwn ymchwilio i newidiadau protein ansoddol sy'n unigryw i batholegau dirywiol ar y cyd.

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Mecanweithiau sy’n sail i iacháu clwyfau ‘di-graith’ ffafriol yn y mwcosa geneuol

Nod y prosiect yw nodi’r genynnau allweddol a’r llwybrau signalu sy’n sylfaenol i ymatebion gwella clwyfau heb graith ffafriol yn ffibroblastau mwcosaidd y geg.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Deintyddiaeth.

Gweld y Rhaglen

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol