Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau'r Golwg

Mae Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau’r Golwg yn faes ymchwil y gallwch chi ganolbwyntio eich astudiaethau yn ein rhaglen PhD Gwyddorau’r Golwg ynddo.

Nodweddion unigryw

 • Cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer delweddu retinol, archwiliad maes gweledol, ymchwiliadau electroffisiolegol, ac offer seicoffiseg unigryw ar gyfer ymchwil gwyddoniaeth gweledol sylfaenol a chymhwysol.
 • Canolfan rhyngwladol o ragoriaeth ar gyfer astudiaethau sy’n ymchwilio i swyddogaeth a strwythur mewn glawcoma a Dirywiad Macwlaidd Cysylltiedig ag Oedran, colli maes golwg, a gwerthusiadau seicoffisegol eraill ar olwg canolog ac ymylol.
 • Yn enwog am ymchwiliad electroffisiolegol mewn glawcoma a diabetes yn ogystal ag astudiaethau paramedrau ocwlar a pharamedrau cysylltiedig yn syndrom Down.
 • Cefnogir y Grŵp gan grantiau gan nifer o sefydliadau fel Ymddiriedolaeth Wellcome, NIHR/NISCHR, Ymddiriedolaeth Leverhume, PPP, BUPA, Coleg Optometryddion a nifer o ffynonellau diwydiannol ac elusennol eraill.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Tony Redmond

Themâu ymchwil

 • Mesuriadau o’r maes gweledol mewn iechyd ac afiechyd
 • Mireinio technegau electroffisiolegol ar gyfer asesu prosesu retinol
 • Swyddogaeth gweledol a delweddu retinol mewn glawcoma a Dirywiad Macwlaidd sy’n Gysylltiedig ag Oedran
 • Effeithiau, mecanweithiau a ffactorau risg mewn retinopathi diabetig
 • Mesurau clinigol o weledigaeth mewn plant
 • Achoseg, effaith a rheoli diffygion golwg mewn plant sydd â syndrom Down
 • Seicoffiseg golwg arferol ac anarferol
 • Technegau electroffisiolegol newydd ar gyfer asesu prosesu retinol
 • Perfformiad gweledol mewn technegau gwella golwg a golwg gwan
 • Symudiadau llygaid a golwg yn Nystagmus ac anhwylderau oculomodur eraill
 • Golwg a diffygion golwg mewn syndrom Down
 • Canfod a thrin Dirywiad Macwlaidd Cysylltiedig ag Oedran yn gynnar

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Gwyddorau'r Golwg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig