Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd

Mae Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd Cyhoeddus yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Deintyddiaeth (MPhil, PhD).

Mae’r adran yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr â diddordeb mewn ymgymryd ag ymchwil tuag at gyrraedd gradd uwch. I fodloni’r nod hwn mae’r adran yn cynnig arbenigedd o lefel uchel i fyfyrwyr a chefnogaeth mewn amrywiaeth o bynciau ymchwil.

Bydd myfyrwyr yn ymuno â rhaglenni ymchwil cyffrous fel:

  • Arolygon Iechyd Deintyddol Oedolion a Phlant
  • Epidemioleg ac effeithiolrwydd clinigol
  • Trais a Chymdeithas
  • Orthodonteg a dadansoddiad twf wyneb 3D
  • Endodonteg
  • Gor-sensitifrwydd Deintyddol
  • Treialon Clinigol.

Nodweddion unigryw

  • Rhaglen ymchwil integredig i wasanaethau sylfaenol gwyddoniaeth iechyd.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Dentistry Admissions Officer

Administrative contact

Prosiectau

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer nifer o brosiectau PhD yn Yr Ysgol Deintyddiaeth. Mae'r prosiectau hyn yn agored i fyfyrwyr DU/UE ac i fyfyrwyr tramor.

Er bod prosiectau a ariennir wedi’u dylunio ar gyfer astudiaeth llawn amser, mae croeso i chi drafod y posibilrwydd o gyflawni unrhyw brosiect yn rhan amser gyda’r goruchwyliwr cyn cyflwyno eich cais. Gallwch ddod o hyd i’w gwybodaeth gyswllt drwy ddilyn y dolenni proffil ar waelod pob disgrifiad prosiect isod.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Deintyddiaeth (PhD,MPhil).

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig