Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol AHRC

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr AHRC (SWW2) yn gonsortiwm sy’n cynnwys Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Amgueddfa Cymru, Prifysgol Spa Caerfaddon, Prifysgol Bryste, Prifysgol Cranfield, Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Reading, Prifysgol Southampton a Phrifysgol Gorllewin Lloegr.

Arts & Humanities Research Council

Gan adeiladu ar y cryfderau a’r partneriaethau a ddatblygwyd ar SWW1, mae SWW2 yn cynnig efrydyddiaethau ôl-raddedig sydd wedi’i dylunio er mwyn hyfforddi cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr proffesiynol yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan gynnwys y byd academaidd a’r sectorau diwylliannol a diwydiannol.

Mae cydweithio rhwng y prifysgolion sy’n aelodau a sefydliadau partner yn ganolog i ethos y DTP, a byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm goruchwylio ar y cyd o Brifysgol Caerdydd a sefydliad arall yn y consortiwm. Gall myfyrwyr hefyd elwa ar allu defnyddiol adnoddau cyfunol y Bartneriaeth a chyfleoedd hyfforddi.

Pynciau sydd ar gael

 • Archaeoleg
 • Clasuron
 • Astudiaethau Diwylliannol ac Amgueddfa
 • Hanes
 • Astudiaethau Cyfreithiol a’r Gyfraith
 • Athroniaeth
 • Gwyddor Wleidyddol ac Astudiaethau Rhyngwladol (Diplomyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol)
 • Diwinyddiaeth a Chrefydd
 • Celfyddydau Gweledol Hanes Celf
 • Daearyddiaeth Ddiwylliannol
 • Dylunio
 • Celfyddydau Gweledol: Hanes Celfyddyd Gain, Theori ac Ymarfer
 • Celfyddydau Gweledol: Hanes, Theori ac Ymarfer Celfyddydau Cymhwysol
 • Celfyddydau Gweledol: Hanes, Theori ac Ymarfer Celfyddydau Digidol a Ffotograffiaeth
 • Celfyddydau Gweledol (gan gynnwys Theori ac Estheteg y Celfyddydau; Celfyddydau Cymunedol a Hanes Celfyddydau Sain; Hanes, Theori ac Ymarfer ar Sail Ffilmiau ac Amser)
 • Ieithoedd a Llenyddiaeth: Ysgrifennu Creadigol
 • Y Cyfryngau Astudiaethau Cyfryngau Newydd/Ar y We
 • Y Cyfryngau Hanes, Theori a Beirniadaeth Ffilmiau
 • Cerddoriaeth
 • Y Cyfryngau Hanes, Theori a Beirniadaeth Teledu
 • Ieithoedd a Llenyddiaeth: Ethnograffeg ac Anthropoleg
 • Dawns
 • Astudiaethau Drama a Theatr
 • Astudiaethau Diwylliannol (Polisi, Rheoli’r Celfyddydau a’r Diwydiannau Creadigol)
 • Ieithoedd a Llenyddiaeth (gan gynnwys Astudiaethau Americanaidd, Ysgrifennu am Fywyd, Hanes a Datblygiad yr Iaith Saesneg, Theori Llenyddol a Diwylliannol, Astudiaethau Ôl-drefedigaethol, Llenyddiaeth Gymharol, Llenyddiaeth Ganoloesol, Astudiaethau Cymharol, Rhyw a Rhywioldeb)
 • Ieithoedd a Llenyddiaeth: Astudiaethau Asiaidd a Dwyreiniol
 • Ieithoedd a Llenyddiaeth: Astudiaethau Celtaidd
 • Astudiaethau Diwylliannol a Diwylliant Poblogaidd

Bydd ceisiadau ysgoloriaethau SWW2 ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2020 yn agor ar ddydd Llun 2 Rhagfyr 2020.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni a nodwch eich diddordeb mewn Cyllid Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol AHRC De, Gorllewin a Chymru ac os ydych eisiau cael y newyddion diweddaraf am unrhyw ysgoloriaethau pellach sy'n cael eu cyhoeddi gan y cynllun.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru, y De a'r Gorllewin.