Ewch i’r prif gynnwys

Deall Seisnigrwydd

Archwilio Seisnigrwydd o fewn newid gwleidyddol parhaus.

Houses of Parliament, London
Houses of Parliament, London

Yn dilyn astudiaethau yn yr Alban a Chymru, defnyddiodd ein hymchwilwyr gwleidyddol eu sgiliau yn y maes hunaniaeth genedlaethol i ddeall 'Seisnigrwydd' yn y Deyrnas Unedig o ganlyniad i'r newid mewn agweddau gwleidyddol a chyfansoddiadol.

The report was an essential, clear and helpful foundation for the Commission’s understanding of the contents and direction of the ‘English Question’ in spring of 2013. On that basis, the Commission was enabled to make proposals for a solution to the West Lothian Question.

William McKay Chairman, McKay Commission

Twf hunaniaeth Saesnig

Mae ein staff yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymu wedi gweithio gyda Phrifysgol Caeredin a'r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) er mwyn astudio safle Lloegr a Seisnigrwydd yn y DU drwy Arolwg Dyfodol Lloegr, a gafodd ei gynnal am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2011 gan YouGov.

Canlyniad y dadansoddiad oedd bod pwyslais cryf ar Seisnigrwydd, gyda mwy o gefnogaeth i Loegr gael ei hystyried yn strwythurau'r DU, a'u bod yn cael ei drafod fel 'uned' ar wahân.

Roedd pobl a oedd yn ystyried eu hunain i fod yn Saesneg mwy tebygol o gefnogi senedd Saesnig neu bleidleisiau Seisnig dros gyfreithiau Seisnig.

Trafodaeth gyhoeddus

The research has had a substantial impact on public debates and policy around the place of England and Englishness within the UK.

Llywio barn

Sbardunodd yr ymchwil yma drafodaeth gyhoeddus ar raddfa fawr am statws Lloegr o fewn y Deyrnas Unedig, yn denu sylw pob un o'rpbrif papurau newydd a darlledwyr.

Dylanwadodd yr ymchwil ar Adroddiad Terfynol y Comisiwn McKay, a oedd yn archwilio canlyniadau datganoli ar gyfer Tŷ'r Cyffredin, yn ogystal â dylanwadu ar ffordd o feddwl cyfansoddiadol y blaid Lafur.


Dyma’n harbenigwyr

Yr Athro Richard Wyn Jones

Yr Athro Richard Wyn Jones

Athro yng Ngwleidyddiaeth Cymru

Siarad Cymraeg
Email
wynjonesr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 5448