Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Darllenwch y newyddion ymchwil diweddaraf o'r Rhaglen Iechyd Meddwl Atgenhedlol.

Mae’r ail weminar yn rhannu canfyddiadau cychwynnol yr astudiaeth enetig gyntaf yn y byd i anhwylder dysfforig cyn mislif

22 Mawrth 2024

The Women’s Winter Webinars series aims to discuss how reproductive events such as pregnancy, the menstrual cycle and reproductive ageing can impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

Y menopos a'r iechyd meddwl: ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn datgelu cyswllt pwysig

6 Chwefror 2024

The findings were presented as part of the Women's Winter Webinars Series which aims to discuss how reproductive events impact the mental health of women and people assigned female at birth (AFAB).

Prifysgol Caerdydd yn ymuno ag ymdrech ymchwil fyd-eang i ddysgu mwy am seicosis ôl-enedigol

12 Medi 2023

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio gyda'r Consortiwm Seicosis Ôl-enedigol Rhyngwladol i ddysgu mwy am y cyflwr.

A photo of Sionedd Williams MS, Becci Smart, Professor Arianna Di Florio, and Laura Murphy at the Welsh Assembly Senedd

Chwalu'r stigma: gwneud iechyd mislif yn rhan o sgwrs bob dydd

30 Awst 2023

Ym mis Ebrill eleni fe wnaethom ymuno â'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Anhwylderau Cyn Mislif (IAPMD) ar gyfer #PMDAwarenessMonth2023 i godi ymwybyddiaeth ar draws cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau wyneb yn wyneb.

Gweminar: Seicosis ôl-enedigol: o ymchwil i adferiad

5 Mai 2023

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mamau 2023, cynhaliodd y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) weminar ar Seicosis Ôl-enedigol mewn cydweithrediad â Gweithredu ar Seicosis Ôl-enedigol (APP) i drafod ymchwil ac adferiad.

woman applying mascara in the mirror

Gweminar: Mythau a chamsyniadau PMDD

3 Mawrth 2023

Ddydd Llun 10 Hydref, cynhaliodd yr Athro di Florio weminar mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Anhwylderau Cynhanes (IAPMD)- sefydliad byd-eang sy'n ceisio darparu cymorth i gyfoedion, addysg, ymchwil, ac eiriolaeth ar gyfer anhwylderau cynmislif.

Seicosis ôl-enedigol – beth mae'r gwaith ymchwil wedi'i ddweud wrthym hyd yn hyn?

9 Tachwedd 2022

Ymunodd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd â'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) a Gweithredu ar Seicosis Ôl-enedigol (APP) i drafod profiadau seicosis ac ymchwil ôl-enedigol.

A pregnant woman having a consultation with a doctor

Ymchwilwyr yn darganfod y dystiolaeth enetig gyntaf a allai wahanu diagnosis o seicosis ôl-enedigol oddi wrth anhwylder deubegynol

23 Rhagfyr 2021

A new research paper on postpartum psychosis and its link to bipolar disorder has substantiated differences between the two for the first time.

A couple with a young child

Gweminar: O'r mislif i'r menopos – taith iechyd meddwl atgenhedlu

1 Rhagfyr 2021

In a webinar Professor Ian Jones and Dr Arianna Di Florio discussed their latest research into the mental health challenges women face during the menstrual cycle, childbirth and menopause.

artist's image of DNA

Astudiaeth enetig fwyaf o anhwylder deubegynol yn rhoi cipolwg newydd ar ei fioleg a thriniaethau posibl newydd iddo

17 Mai 2021

A recent study has brought the Bipolar Workgroup of the Psychiatric Genomics Consortium (PGC), one step closer to understanding the neurobiology of bipolar disorder.