Ewch i’r prif gynnwys

Cymryd rhan

Two women meeting at a table, one young woman is facing the camera she has dark brown hair and is wearing a white sleeveless dress

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu gydag amrywiaeth o brosiectau ymchwil.

Trwy gymryd rhan mewn ymchwil, gallwch ein helpu i ddysgu mwy am yr amodau hyn sy'n newid bywydau.

Prosiectau cyfredol

Rydym yn gweithio i ddeall yn well achosion Anhwylder Dysfforig Premenstrual, a elwir hefyd yn PMDD.

Er mwyn ein helpu gyda'r gwaith pwysig hwn, mae arnom angen menywod â PMDD i rannu eu profiadau drwy gymryd rhan yn ein hymchwil.

Cymryd rhan heddiw drwy wefan y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol

Nod Arolwg lles, iechyd meddwl a phrofiadau bywyd mamau yw deall effaith rhai digwyddiadau bywyd ar y cyfnod amenedigol.

I gael gwybod mwy a chymryd rhan, ewch i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl.

Rydym yn ceisio deall mwy am achosion a sbardunau salwch meddwl difrifol yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth.

Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan yn yr ymchwil hon os ydych wedi cael babi, ac efallai bod hyn wedi'i ddilyn gan gyfnod o salwch meddwl neu beidio.

Cymerwch ran ar-lein heddiw drwy'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl.