Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Young woman with short brown hair typing on a laptop at a desk

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wella diagnosis ac atal a dod o hyd i driniaethau newydd ar gyfer salwch meddwl atgenhedlu ar draws tair thema.

Mae salwch meddwl atgenhedlol yn effeithio ar tua 5-15% o fenywod a phobl y nodwyd eu bod yn fenywod adeg eu geni (AFAB) ar ryw adeg yn eu bywydau.

Rydym yn astudio sut y gall ein genynnau helpu i nodi menywod a phobl AFAB sydd mewn perygl o anhwylderau seiciatrig mewn perthynas â newidiadau yn eu hormonau rhyw.

Prosiectau cyfredol

Cymryd rhan

Trwy gymryd rhan mewn ymchwil, gallwch ein helpu i ddysgu mwy am yr amodau hyn sy'n newid bywydau.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu gydag amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Darllenwch fwy am ein hastudiaethau sy'n recriwtio ar hyn o bryd.