Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau PhD a ariennir sydd ar gael

Manylion ysgoloriaethau PhD a ariennig ar hyn o bryd sydd ar agor am geisiadau.

Ysgoloriaethau a ariennir gan yr Ysgol

Prosiect: Cofio gwybodaeth gweledol newydd
Goruchwyliwr: Dr Candice Morey
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Ysgoloriaethau 'Agored'
Mae'r Ysgol yn croesawu ceisiadau mewn amrywiaeth eang o feysydd. Dylai ymgeiswyr feddwl am fynd at oruchwyliwr posib cyn cyflwyno'u cais i gadarnhau bod yna gapasiti goruchwyliwr o fewn yr Ysgol ac i drafod eu cais drafft. Rhagor o wybodaeth ar ddiddordebau ymchwil ein staff.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Seicoleg Iaith: Prosesu amser real o gasgliadau a goblygiadau
Goruchwyliwr: Dr Lewis Bott
Dyddiad dechrau: 1 Ebrill 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Cof episodig ar y sbectrwm sgitsoffrenia
Goruchwyliwr: Dr Lisa Evans
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Rôl echel perfeddyn-ymennydd mewn gordewdra
Goruchwyliwr: Dr Claudia Metzler-Baddeley
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Niwroddelweddu canfyddiad cymdeithasol mewn Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth
Goruchwyliwr: Dr Elizabeth von dem Hagen
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Mawrth 2019

Ysgoloriaethau a ariennir gan yr ERC

Prosiect: Modelu cyfrifiadurol o brosesu atgofion mewn cwsg
Goruchwyliwr: Yr Athro Penny Lewis
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Prosiect: Hybu creadigrwydd trwy cysgu
Goruchwyliwr: Yr Athro Penny Lewis
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Ysgoloriaethau a ariennir gan MOCHA

Prosiect: Datblygu fel Oedolyn a datblygu hunaniaeth ac arferion o blaid yr amgylchedd
Goruchwyliwr: Yr Athro Lorraine Whitmarsh, Yr Athro Merideth GattisDr Nicholas Nash
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Mawrth 2019

Ysgoloriaethau a ariennir gan ESRC

Prosiect: Adegau o newid fel cyfleoedd i sbarduno ffyrdd o fyw cynaliadwy
Goruchwyliwr: Yr Athro Lorraine Whitmarsh
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17:00 ar 10 Ebrill 2019

Prosiect: Rôl diwylliant, ymarfer a dewisiadau ymchwil ar drywydd lliniaru newid cynaliadwy a'r hinsawdd
Goruchwyliwr: Dr Christina Demski neu Dr Stuart Capstick
Dyddiad dechrau: 1 Hydref 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17:00 ar 10 Ebrill 2019