Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau israddedig

Mae ein rhaglenni gradd yn cyfleu cyffro ffiseg a seryddiaeth, datblygu eich sgiliau wrth ddatrys problemau a’ch helpu i baratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.

A student using equipment in one of our well-equipped laboratories.
Modern and well-equipped laboratories allow students to gain experience with experimental methods and equipment.

Rydym yn falch iawn o ansawdd ein haddysgu a llwyddiannau ein myfyrwyr. Mae'r Brifysgol yn un o'r lleoedd gorau yn y DU i astudio ffiseg a seryddiaeth, o bersbectif addysgu ac ymchwil.

Yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019, mynegodd 92.54% o'n graddedigion foddhad cyffredinol ynghylch ein cyrsiau gradd. Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae'n myfyrwyr wedi mynegi lefelau uchel o foddhad yn gyson yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol.

Astudio hyblyg

Mae gan bob un o'n cyrsiau israddedig flwyddyn gyntaf gyffredin, sy'n eich caniatáu i drosglwyddo i gwrs israddedig gwahanol yn yr Ysgol os hoffech wneud hynny. Gallwch benderfynu ar gynnwys eich cyrsiau 3ydd a 4edd flwyddyn ar ddiwedd yr ail flwyddyn.

Rhaglen astudio hyblyg yw hon sy'n eich galluogi i newid eich meddwl os byddwch yn penderfynu y byddai'n well gennych astudio un o'n cyrsiau eraill unwaith yr ydych wedi dechrau ar gwrs gradd gyda ni.

Cyrsiau gradd

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau gradd israddedig.