Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Staff a myfyrwyr yn esbonio sut beth yw astudio ffiseg a seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Nodwch, mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein cyrsiau yn cynnig her ddeallusol ac yn rhoi i chi sgiliau ymarferol a’r gallu i ddatrys problemau bywyd go iawn.

Yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019, mynegodd 92.54% o'n graddedigion foddhad cyffredinol ynghylch ein cyrsiau gradd.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y llywodraeth (2014), dyfarnwyd bod 99% o'n hymchwil yn 'arwain y byd' neu’n 'ardderchog yn rhyngwladol'.

Cyrsiau israddedig

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu i fyfyrwyr yr wybodaeth i ymchwilio i gyfrinachau’r Bydysawd.

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein cyrsiau MSc yn darparu cyrsiau arbenigol mewn technegau arbrofol a sgiliau astudio.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â’n hamgylchedd cefnogol a chyffrous, lle rydym yn cynnal ac yn rhannu gwaith ymchwil sy'n arwain y byd.