Ewch i’r prif gynnwys

Pam mae pobl yn talu am boen?

14 Mawrth 2017

Women crawling through mud on course

Yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd, Ysgol Busnes Kedge a Phrifysgol Dechnolegol Nanyang, gall heriau antur eithafol a phoenus helpu gweithwyr swyddfa ddelio ag effeithiau bod ar eu heistedd drwy'r amser.

Gan ganolbwyntio ar her antur Tough Mudder, aeth tîm o ymchwilwyr ati i geisio deall pam mae pobl yn talu am brofiad sy'n cael ei farchnata'n fwriadol fel rhywbeth poenus.

Mae gofyn i bawb sy'n gwneud ras Tough Mudder redeg drwy lawer o fwd, neidio i ddyfroedd rhewllyd a chropian drwy 10,000 folt o wifrau trydan. Mae pobl wedi dioddef anafiadau fel difrod i'r asgwrn cefn, strôc, trawiad ar y galon, a hyd yn oed marwolaeth. Er hyn, erbyn 2016, roedd dros 2.5 miliwn o bobl wedi penderfynu ymgymryd â'r her.

Dywedodd Dr Rebecca Scott, Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd: "Ar un llaw mae pobl yn gwario biliynau o ddoleri bob blwyddyn ar bethau sy'n lleddfu poen, tra bod profiadau poenus a llafurus fel rasys rhwystr a marathonau eithafol yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Sut mae esbonio hynny? Dyna ddiben yr ymchwil hon."

Fe wnaeth y tîm ddarganfod bod poen yn gallu helpu unigolion i ddelio â'r segurdod corfforol o weithio mewn swyddfa. Mae'n gorfodi'r corff i ganolbwyntio'n ddwys ac yn rhoi cyfle i bawb sy'n cymryd rhan ailddarganfod natur eu corff, gan eu bod nhw'n treulio llawer o'u hamser o flaen cyfrifiadur.

Yn ogystal, mae poen yn ffordd o ddianc. Mae poen yn rhoi rhyddhad dros dro o feichiau hunanymwybyddiaeth.

Yn ôl yr Athro Cynorthwyol Julien Cayla, o Ysgol Busnes Nanyang, "I unigolion sy'n teimlo bod gweithio mewn swyddfa fodern wedi achosi i'w cyrff beidio â gweithio mor dda, gall rasys rhwystr a gweithgareddau bach dwys a phoenus eraill wneud iddynt deimlo'n well yn eu cyrff."

Ychwanegodd yr Athro Bernard Cova o Ysgol Busnes Kedge: "Gall siociau trydan a dŵr rhewllyd fod yn boenus, ond maen nhw hefyd yn rhoi'r teimlad i bobl eu bod yn dianc rhag gofynion a phryderon bywyd modern. Wrth adael marciau a chlwyfau, mae profiadau poenus yn ein helpu i greu stori o fywyd llawn cyfleoedd o weld pa mor bell y gellir gwthio'r corff."

Mae'r erthygl Selling Pain to the Saturated Self wedi ei chyhoeddi yn The Journal of Consumer Research. Mae ar gael i'w darllen yma.

Rhannu’r stori hon

Mae ein hymchwil, sy’n cael ei gynnal gan gyfadran ryngwladol o ysgolheigion sy’n gweithio ar flaen y gad yn eu meysydd pwnc, o fudd i amrywiaeth eang o randdeiliaid.