Ewch i’r prif gynnwys

Academydd yn gweithio ar gynllun twf yng Ngroeg

10 Mawrth 2017

Portrait photo of Kevin Morgan

Mae'r athro Kevin Morgan wedi cael gwahoddiad personol gan Weinidog yr Economi a Datblygu yng Ngroeg i helpu'r wlad i lunio strategaeth twf newydd.

Bydd yn ymuno â'r Cyngor Datblygu Gwyddonol newydd, sy'n cynnwys 11 o aelodau, er mwyn datblygu cynllun i gryfhau twf yng Ngroeg dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'r UE a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn disgwyl y bydd economi Groeg yn ehangu 2.7% eleni, yn dilyn cyfradd twf o 0.3% y llynedd.

Dywedodd yr Athro Morgan, o'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, fod y gwahoddiad i gyfrannu at gynllun twf newydd y wlad gan Weinidog yr Economi a Datblygu, Dimitri Papadimitriou, yn fraint fawr.

Cynhelir cyfarfod cyntaf y Cyngor Datblygu Gwyddonol yn Athen, dydd Gwener 10 Mawrth.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.