Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd campws

Deanery Best Winners

Meddygon a deintyddion wedi’u henwi’r GORAU yng Nghymru

4 Ebrill 2016

Gwobrau blynyddol yn cydnabod rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol

Team Cardiff - World Half Marathon

Rhedeg yn ôl-troed y goreuon

26 Mawrth 2016

Y Brifysgol yn helpu i sicrhau llwyddiant digwyddiad athletau pwysig

Delegates gather at EU event

Adeiladu pontydd rhwng meysydd busnes ac ymchwil

22 Mawrth 2016

Arbenigwyr yn ymgynnull yn y Brifysgol i hyrwyddo rhyngweithio rhwng y sector preifat ag ymchwil a ariennir gan yr UE

Mo - World half

Barod ar gyfer diwrnod y ras

21 Mawrth 2016

Cannoedd o staff a myfyrwyr yn paratoi ar gyfer hanner marathon y byd

Earth Hour

Prifysgol Caerdydd yn dathlu Awr y Ddaear

18 Mawrth 2016

Annog myfyrwyr a staff i ddiffodd goleuadau

Gareth Davies Visit 48

Ysgogi twf economaidd

18 Mawrth 2016

Cyfarwyddwr Cyffredinol Busnes a Gwyddoniaeth yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn ymweld â'r Brifysgol

Chevening Scholars

Prifysgol Caerdydd yn croesawu enillwyr Ysgoloriaeth Chevening

9 Mawrth 2016

University strengthens links with future leaders.

Bike

Llunio cymunedau'r dyfodol

8 Mawrth 2016

Mae partneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Sustrans yn helpu i gynllunio ar gyfer cymunedau cynaliadwy'r dyfodol.

med day

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feddygon yng Nghymru

5 Mawrth 2016

Mae darpar feddygon wedi cael cipolwg ar yrfa mewn meddygaeth, mewn digwyddiad un diwrnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

National Museum Cardiff

Penodi Athro o Brifysgol Caerdydd yn Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru

4 Mawrth 2016

Mae'r Athro Bella Dicks, o Brifysgol Caerdydd, wedi cael ei phenodi'n Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru.