Ewch i’r prif gynnwys

Bywyd campws

Close up book pages

Y Gymraes a’i llên

12 Tachwedd 2015

Cynhadledd yn dathlu cyfraniad menywod i lenyddiaeth Gymraeg

City Region landcape

Cam pwysig ymlaen i Fargen Ddinesig

12 Tachwedd 2015

Is-Ganghellor yn croesawu cyflwyniad gan arweinwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Lywodraeth y DU

Cubric scanner 7T

Sganiwr MRI mwyaf pwerus Cymru yn cyrraedd Caerdydd

2 Tachwedd 2015

Sganiwr newydd £6M i ganfod clefyd yr ymennydd

World Half Runners

Cyfle i chwarae rhan allweddol mewn digwyddiad chwaraeon byd-eang

26 Hydref 2015

Mae cyfle ar gael i fod yn rhan allweddol o lwyddiant digwyddiad chwaraeon pwysig a fydd yn dod â rhai o athletwyr gorau'r byd i Gaerdydd.

two int students

Dewis dylunwyr ar gyfer Canolfan y Myfyrwyr

23 Hydref 2015

Penseiri blaenllaw i ddylunio Canolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, buddsoddiad gwerth £45m ar gyfer profiad myfyrwyr.

eye clinic opening

Cyfleuster gofal llygaid newydd yn agor

21 Hydref 2015

Cyfleuster newydd I hybu gofal yn gymuned.

A close up photo of the top corner of the Hadyn Ellis Building

Canolfan ymchwil yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol

20 Hydref 2015

Adeilad Hadyn Ellis wedi dod yn ail am ei ddyluniad arloesol mewn gwobrau cenedlaethol.

Grangetown ladies

Dull 'arloesol' o greu cymuned fwy diogel

15 Hydref 2015

Y Brifysgol yn cydweithio â'r heddlu a'r gwasanaeth tân i drefnu wythnos o ddigwyddiadau yn Grangetown.

Centre for Islam

Canolfan Astudiaethau Islam y Brifysgol yn 10 oed

1 Hydref 2015

Cyfarfod rhyng-ffydd hanesyddol yn garreg filltir.

VC on stage with URI launch banners

Is-Ganghellor am fynd i’r afael â phum problem fawr y byd

29 Medi 2015

Prifysgol Caerdydd yn lansio pum sefydliad ymchwil blaenllaw newydd.