Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Hand holding a fitness tracker watch

Adnabod risg Parkinson trwy watshys clyfar

3 Gorffennaf 2023

Gallai olrheinwyr gweithgarwch a watshys clyfar helpu i roi diagnosis cynharach o glefyd Parkinson

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl wedi ei lansio'n swyddogol

1 Mehefin 2023

Cardiff University has launched a ground-breaking innovation institute which aims to addresses one of the major societal challenges facing the world today – the increasing burden of mental ill health and neurodegenerative disorders.

Yr Athro Roger Whitaker, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter  Prifysgol Caerdydd y tu allan i'r Sefydliad Brenhinol

Ffocws byd-eang i sefydliadau arloesedd ac ymchwil Prifysgol Caerdydd

23 Mawrth 2023

Cardiff University has launched five innovation and research institutes dedicated to tackling some of the biggest challenges facing our world.

yr Athro Jeremy Hall

Rhodd gwerth £5 miliwn i greu'r Ganolfan Niwrowyddoniaeth Drosiadol Hodge

27 Hydref 2022

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl trwy 18 o ysgoloriaethau PhD a ariennir yn llawn.

Image of genes

Cyllid gwerth £2 miliwn ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl a niwroddatblygiadol

29 Mehefin 2022

Bydd cyllid newydd yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o fwtaniadau genetig yn rhan o gyflyrau iechyd meddwl a niwroddatblygiadol.

A group of researchers stand on stage at the MINDDS conference

Uno MINDDS ar gyfer cydweithredu rhyngwladol

27 Mai 2022

Mae cynhadledd iechyd meddwl a niwroddatblygiadol yn uno ymchwilwyr ledled Ewrop a'r byd, gan hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol i wella triniaethau i gleifion.

a graphic showing different scientific symbols with a mouse in the middle

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau £2.7m i gynnal clwstwr ymchwil newydd ym maes clefydau niwroddatblygiadol a niwroseiciatrig

19 Ebrill 2022

Arweinir y grŵp ymchwil newydd gan yr Athro Anthony Isles o'r Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol.

Astudiaeth yn datgelu cysylltiad rhwng datblygiad celloedd yr ymennydd a'r risg o sgitsoffrenia

14 Ionawr 2022

Astudiaeth Prifysgol Caerdydd yn 'gam mawr ymlaen' wrth chwilio am darddiad datblygiad anhwylderau seiciatrig

Purple neurons

Cofrestru ar agor ar gyfer cyfarfod blynyddol a darlith gyhoeddus Sefydliad Hodge

29 Hydref 2021

Bydd yr Athro Andy Miller yn traddodi'r ddarlith gyhoeddus rithwir eleni ar 18 Tachwedd.

researcher working in lab wearing a mask and holding a pipette

Llywodraeth Cymru yn amlygu ymchwil iechyd meddwl a chysylltiadau rhyngwladol Prifysgol Caerdydd

8 Hydref 2021

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys Prifysgol Caerdydd a'r rôl ganolog y mae wedi'i chwarae mewn ymdrechion ymchwil iechyd meddwl byd-eang.