Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Hadyn Ellis Building

Gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw bod yn ganolfan ragoriaeth a adnabyddir yn rhyngwladol ym maes niwrowyddoniaeth sy'n gymwys gydag iechyd meddwl.

Ei nod yw arwain datblygiad meysydd ymchwil newydd sy'n anelu at drosi’r darganfyddiadau sylfaenol a wnaed gan niwrowyddonwyr a genetegwyr mewn anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol i ddealltwriaeth ehangach o fecanweithiau, diagnosis, triniaeth ac atal afiechyd.

Mae ein gwaith yn cwmpasu rhychwant oes, o blentyndod i henaint ac yn cynnwys anhwylderau niwroddatblygol sy'n cynnwys anhwylder diffyg sylw a gorfywiogrwydd ac awtistiaeth. Mae prif anhwylderau seiciatrig oedolion fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol ac anhwylderau niwroddirywiol fel Clefyd Alzheimers, Clefyd Huntington a Chlefyd Parkinson’s.

Elfen bwysig o’n cenhadaeth yw hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr clinigol ac anghlinigol i barhau’r ymchwil allweddol hwn yn y dyfodol. Mae ein gwaith rhyngddisgyblaethol yn cyflwyno ymchwilwyr sylfaenol i brif heriau ymchwil drosiadol ac ymchwilwyr clinigol i botensial datblygiadau niwrowyddoniaeth sylfaenol.

Mae’r Sefydliad Ymchwil sydd wedi’i selio mewn labordai ymchwil pwrpasol yn Adeilad Hadyn Elis.

Mae’r buddsoddiad £30m yn gartref i niwrowyddonwyr o’r Sefydliad Ymchwil, Y Ganolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg a’r Ganolfan Genedlaethol am Iechyd meddwl sy’n dod â geneteg, niwrowyddoniaeth ac ymchwil clinigol at ei gilydd ar safle unigol.

Yn gyfan gwbl, mae’r Sefydliad Ymchwil yn cynnwys dros 100 o niwrowyddonwyr ac ymchwilwyr o ddisgyblaethau eraill sydd yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil niwrowyddoniaeth. Mae cyflwyno ein gweledigaeth yn cynnwys, nid yn unig gwaith yn y cyfleuster canolog, ond hefyd cydweithrediad gweithgar gydag ymchwilwyr ar draws Prifysgol Caerdydd, yn enwedig o fewn yr Ysgol Meddygaeth, Biowyddorau, Seicoleg ac Optometreg.