Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Gwobr Arian Athena Swan yn Fuddugoliaeth i’n Hysgol

11 Ebrill 2024

Our school has proudly received the Silver Athena Swan award, marking a significant milestone in our ongoing efforts to promote equality, diversity, and inclusion (EDI) within the field of mathematics.

Cyfarwyddwr Ymchwil yn cyd-arwain yr ail encil i fenywod mewn mathemateg gymhwysol

4 Ebrill 2024

Cafodd Encil i Fenywod mewn Mathemateg Gymhwysol (RWAM) 2024, a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Gwyddorau Mathemategol yng Nghaeredin, ei drefnu gan ein Cyfarwyddwr Ymchwilydd, yr Athro Angela Mihai, mewn cydweithrediad â’r Athro Apala Majumdar o Brifysgol Strathclyde.

Cychwyn ar antur: grymuso Indonesia trwy fodelu mathemategol

25 Mawrth 2024

Yn ddiweddar teithiodd carfan o bum ymchwilydd, o'n hysgol, ar draws Indonesia i gefnogi cydweithrediadau ymchwil parhaus ac i sefydlu partneriaethau newydd.

Tri ffotograff o Gymrodyr Turing Prifysgol Caerdydd – yr Athro Monjur Mourshed, Dr Jenny Kidd a’r Athro Steven Schockaert (o’r chwith i’r dde)

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau tair Cymrodoriaeth Turing

21 Mawrth 2024

Ymchwilwyr yn ymuno â charfan newydd i helpu i dyfu ecosystem gwyddor data a deallusrwydd artiffisial y DU

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth

Myfyrio ar Fuddugoliaeth: dathlu ein llwyddiannau yn 2023

6 Mawrth 2024

Our school proudly celebrates numerous achievements, each highlighting our dedication to excellence, innovation, and societal influence.

Delwedd cysyniadol o fap y DU a chysylltir y pwyntiau gan linellau golau.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Ehangodd Prifysgol Caerdydd faes sgiliau digidol ac arloesi yn 2023 drwy gynnal digwyddiadau allgymorth llwyddiannus

31 Ionawr 2024

Mae’r Sefydliad Arloesedd Trawsnewid Digidol wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau allgymorth, yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau digidol, hyrwyddo arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Eirioli dros gydraddoldeb rhwng y rhywiau ym myd mathemateg: Llais yn Nhŷ’r Cyffredin

19 Ionawr 2024

Mae myfyrwraig PhD o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd yn gwneud gwahaniaeth ym myd mathemateg ar ôl iddi gynrychioli Cyngor y Gwyddorau Mathemategol a Chymdeithas Fathemategol Llundain.

Llun o ystlum trwyn pedol mwyaf yn hedeg mewn ardal goediog

Mae ymchwilwyr wedi dangos sut y bydd ystlumod yn dychwelyd adref i glwydo

15 Ionawr 2024

Hwyrach y bydd yr astudiaeth hon, y gyntaf o'i math ym maes ystlumod, yn helpu ymdrechion cadwraeth yn achos rhywogaethau sydd â "risg sylweddol" y bydd y boblogaeth yn dirywio