Ewch i’r prif gynnwys

One Man’s Medicine: An Autobiography of Professor Archie Cochrane

I ddathlu canmlwyddiant genedigaeth yr Athro Archie Cochrane, mae’r Brifysgol wedi cyhoeddi fersiwn arbennig o ‘One Man’s Medicine: An Autobiography of Professor Archie Cochrane’ by Archibald L. Cochrane with Max Blythe.

Yn ‘One Man’s Medicine’, mae’r Athro Cochrane (1909-1988) yn cofio sut y bu i ddigwyddiadau a phrofiadau yn Rhyfel Gartref Sbaen ac mewn gwersyllfaoedd carcharorion rhyfel o’r Almaen, ymhlith eraill, ei arwain i gwestiynu agweddau meddygol traddodiadol a hyrwyddo dull gwerthusol, yn seiliedig ar dystiolaeth tuag o ran meddygaeth a gofal iechyd,

Yn bigyn yn ochr y sefydliad meddygol, mae epidemiolegwr arloesol, academwr, bardd, teithiwr, casglwr celf a lletywr hwyliog yn rhai agweddau’n unig ar fywyd diddorol a dylanwadol sy’n cael ei gofio yn ‘One Man’s Medicine’ ac sydd bellach ar gael, am y tro cyntaf, mewn clawr meddal.

Prynu’r llyfr

Gallwch brynu copi o hunangofiant yr Athro Cochrane yn uniongyrchol o lyfrgelloedd y Brifysgol:

  • Pris: £14.99
  • Dylech sicrhau eich bod yn ychwanegu’r costau pecynnu ac anfon priodol at eich archeb. Y DU: £2.25, Ewrop: £4.00, gweddill y byd: £7.45

Er mwyn archebu eich cop, llenwch y ffurflen archebu:

Order form for 'One man's medicine'

14 September 2016

Complete the form to order your copy of Professor Archie Cochrane's autobiography, 'One man's medicine'.

Excel

Gellir gwneud taliadau gyda cherdyn credyd/debyd (ac eithrio American Express a NatWest SOLO) neu siec (yn daladwy i ‘Prifysgol Caerdydd’). Dylech ddychwelyd eich ffurflen archebu wedi’i llenwi i  RobertsLK@caerdydd.ac.uk.

Os ydy hi’n well gennych chi ddefnyddio copi caled, neu os ydych chi’n talu gyda siec, dylech ei dychwelyd i Lindsay Roberts, Llyfrgell Iechyd, Adeilad Cochrane, Prifysgol Caerdydd, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YU.

Noder: Ar gyfer taliadau a wneir drwy gerdyn credyd/debyd, gallwn ddanfon i gyfeiriad deiliad y cerdyn yn unig. Os ydych yn talu gyda siec, dylech gynnwys cyfeiriad danfon a manylion cyswllt gyda’ch archeb.

  • Cyhoeddiad Mai 2009
  • 303 tudalen, 14 plât, 16 ffigwr
  • ISBN: 978-0-9540884-3-9
  • Yn cynnwys y Rhagair gwreiddiol gan Syr Richard Doll CH FRS a deunydd ychwanegol gan Syr Richard Peto FRS a Syr Iain Chalmers

Mae Llyfrgell Archie Cochrane, sydd wedi’i lleoli yn Ysbyty Prifysgol Llandochau, yn gartref i Archif Cochrane - cofnod cynhwysfawr o fywyd, gwaith a chyflawniadau’r Athro Cochrane.