Ewch i’r prif gynnwys

Uned Arbenigol ar gyfer Tystiolaeth Adolygu

Rydym yn cynnal adolygiadau systematig a llenyddiaeth ym meysydd iechyd cyhoeddus, yn ogystal ag archwilio arloesedd methodolegol a darparu gwasanaethau ymgynghori a hyfforddiant.

Rydym yn cynnal adolygiadau systematig a llenyddiaeth ym meysydd iechyd cyhoeddus, yn ogystal ag archwilio arloesedd methodolegol a darparu gwasanaethau ymgynghori a hyfforddiant.

Rydym yn adnabod, gwerthuso a chrynhoi tystiolaeth gyfredol dibynadwy ac yn dysgu dulliau adolygu systematig.

Dod o hyd i brosiectau ymchwil cyfredol ac sydd wedi dod i ben ar bynciau fel gofal lliniarol, gwarchod plant a monitorau cardiaidd.

Rydym yn rhedeg sesiynau a gomisiynwyd yn arbennig yn ogystal â gweithdai a chyrsiau ar gyfer staff a myfyrwyr.

Dod o hyd i ddiffiniadau, llawlyfrau, rhestrau gwirio a chanllawiau ar gyfer adolygwyr systematig.