Ewch i’r prif gynnwys

Uned Arbenigol Tystiolaeth Adolygu

Rydym yn cynnal adolygiadau systematig a llenyddiaeth ym meysydd iechyd cyhoeddus, yn ogystal ag archwilio arloesedd methodolegol a darparu gwasanaethau ymgynghori a hyfforddiant.

Yn 2020, dathlodd tîm SURE eu pen-blwydd yn 20 oed o wasanaethau adolygu tystiolaeth. Diolch yn fawr iawn i'r nifer fawr o lunwyr polisïau, addysgwyr ac ymchwilwyr medrus sydd wedi gweithio gyda ni ac wedi ein cefnogi.

Gwyliwch ein fideo dathlu 20 mlwydd oed.

Darganfyddwch amrywiaeth o gyhoeddiadau diweddar.

Rydym yn adnabod, gwerthuso a chrynhoi tystiolaeth gyfredol dibynadwy ac yn dysgu dulliau adolygu systematig.

Dewch o hyd i ddetholiad o brosiectau ymchwil cyfredol a gorffenedig rydyn ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw, sy’n cwmpasu pynciau megis gofal lliniarol, amddiffyn plant ac iechyd meddwl a lles.

Rydym yn rhedeg sesiynau a gomisiynwyd yn arbennig yn ogystal â gweithdai a chyrsiau ar gyfer staff a myfyrwyr.

Dod o hyd i ddiffiniadau, llawlyfrau, rhestrau gwirio a chanllawiau ar gyfer adolygwyr systematig.