Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rydym yn Ysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil gydag enw da yn rhyngwladol am ymchwil rhagorol a dysgu o safon uchel.

Cyrsiau

Mae ein hamgylchedd rhyngddisgyblaethol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig cyffrous a hyblyg.

Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Cynnal ymchwil ddeinamig sy'n edrych at y dyfodol mewn amgylchedd gwirioneddol ryngddisgyblaethol. Dysgu gydag academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol, wedi'u hymgorffori yn y Cenhedloedd Unedig, NATO, G7 a Llywodraeth Cymru.

Pro bono

Mae Uned Pro Bono Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr helpu aelodau'r gymuned gyda materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.

Lleoliad

Rydym yng nghanolfan dinesig a chyfreithiol prifddinas Cymru, Caerdydd. Yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Cyfleusterau

Defnyddiwch y cyfleusterau e-ddysgu diweddaraf a llyfrgell a ddisgrifwyd yn 'rhagorol' gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch.


Right quote

Dewisais Brifysgol Gaerdydd gan ei bod yn un o golegau Grŵp Russell sydd â chyfleoedd gwych ar gyfer datblygu a dysgu. Dewisais i’r gyfraith a gwleidyddiaeth gan ei fod yn bwnc sy'n effeithio arnom ni fel unigolion o ddydd i ddydd ac ar gymdeithas yn ei chyfanrwydd. Mae'n cynnig cipolwg ar sut mae sefydliadau a phŵer yn gweithio.

Nirushan Sudarsan Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB)

Newyddion

“Rydw i eisiau cael effaith mewn cymunedau ble bynnag ydw i”

15 Gorffennaf 2024

Myfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth Stephen Lawrence yn graddio'r wythnos hon ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y gyfraith