Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil rhyngwladol

Gyda'n gwaith ymchwil cydweithrediadol yn 5ed yn y DU am ansawdd ac yn 2il yn genedlaethol am effaith yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, mae ein hymchwil cydweithredol gyda phartneriaid academaidd rhyngwladol yn gwneud gwir wahaniaeth.

O'n Cronfa Ymchwil Her Byd-eang sy'n archwilio gwydnwch systemau cyflenwi dŵ daear yn Nigeria, i'n model arloesol sy'n cael gwared o wastraff niwclear, a gefnogwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, mae ein cyfrifoldebau byd-eang yn bwysig iawn i ni.

Rydym yn denu'r academyddion a'r ymchwilwyr gorau o bob rhan o'r byd, yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr ac yn cynnig safbwynt byd-eang i'n gwaith ymchwil. .

Astudiaethau achos

Water well Africa

Mynediad diogel a dibynadwy at ddŵr

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn archwilio’r dewisiadau dŵr y mae aelwydydd a chymunedau yn y byd sy'n datblygu yn eu gwneud, i ddeall sut maent yn dylanwadu ar allu cymunedau i wrthsefyll ergydion amgylcheddol yn y dyfodol.

French nuclear power plant.

Ymchwil yn ail feddwl sut i gael gwared o wastraff niwclear

Mae ein hefelychiadau cyfrifiadurol yn helpu i greu dulliau mwy diogel i storio gwastraff niwclear.

Whizz kids Lola's story

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gweithdai mewn arlunio comics yn yr Academi Whizzkids United yn KwaZulu-Natal, De'r Affrig.

Manufacturing equipment sprayed with water

WaterWatt

Defnyddio technegau gêm i wella effeithlonrwydd ynni yn y sector diwydiannol yn Ewrop

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Two houses completely flooded

Achub bywydau a diogelu dŵr

Rydym yn datblygu modelau cywir a dibynadwy i ddiogelu pobl rhag peryglon dŵr byd-eang.