Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil byd-eang

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021, canfuwyd bod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn fyd-eang, gan ein gwneud yn 20 prifysgol orau yn y DU am ansawdd cyffredinol ein hymchwil.

Mae ein hymchwil gydweithredol gyda phartneriaid academaidd ar draws y byd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, ac rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau byd-eang o ddifrif.

Rydym yn denu'r academyddion ac ymchwilwyr o'r radd flaenaf o bob cwr o'r byd, gan wella'r profiad dysgu i fyfyrwyr a dod â phersbectif byd-eang i'n hymchwil.

Newyddion diweddaraf

Llun oddi isod o don bwerus sy’n cwympo’n nerthol

Hwyrach mai signalau tanddwr a gynhyrchwyd yn sgil damweiniau awyren yn y môr agored fydd yr allwedd i ganfod lle gorffwys terfynol MH370

20 Mai 2024

Mae astudiaeth yn cynnig arbrofion i geisio deall rhagor am dynged yr awyren gan ddefnyddio technoleg hydroacwstig

Prifysgol Caerdydd yn cryfhau cydweithredu rhyngwladol ar ymchwil seiberddiogelwch a chyfnewid gwybodaeth

22 Chwefror 2024

The university welcomed the Governor of the State of Yucatan to Cardiff to promote international collaboration and knowledge sharing between Wales and Mexico.

Delwedd haniaethol o fwg gwyn, llwyd a du yn chwyrlïo o gwmpas ac ynghlwm wrth ei gilydd

Mae hanes 66 miliwn o flynyddoedd o garbon deuocsid yn dangos bod yr hinsawdd yn hynod o ensitif i nwyon tŷ gwydr

7 Chwefror 2024

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i fapio newidiadau mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer, a hynny mewn amser dwfn

Gweld yr holl newyddion ymchwil

Astudiaethau achos

Diogelu cymunedau a gwarchod amgylcheddau

Gan weithio ochr yn ochr â chwmnïau mwyngloddio ledled y byd, mae'r Athro Wolfgang Maier wedi helpu i atal adleoli cymunedau lleol, ac mae hefyd wedi helpu i ddiogelu tir sy'n ddiwylliannol sensitif, ac wedi sicrhau arbedion cost enfawr ar yr un pryd.

Carmen Georges Bizet

Trawsnewid perfformiadau o ‘Carmen’ ar lwyfannau’r byd

Mae ymchwil yr Athro Clair Rowden wedi creu ffyrdd newydd o feddwl am un o'r operâu a berfformir amlaf ledled y byd, Carmen.

families leave Paris

Edrych eto ar y ffordd mae pobl yn cofio’r Ail Ryfel Byd yn Ffrainc

Mae profiadau pobl unigol yn ganolog i ddealltwriaeth newydd o'r cyfnod hollbwysig hwn mewn hanes.

Kenyan court

Dylanwadu ar ddiwygio etholiadol yn Kenya

Roedd ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn allweddol i wrthdroi canlyniad etholiad yn Kenya a gosododd gynsail ar gyfer gwell atebolrwydd, tegwch a datrysiad heddychlon i anghydfodau gwleidyddol lefel uchel.

Proboscis monkey

Diogelu rhywogaethau arbennig sydd mewn perygl yn Borneo

Arweiniodd arbenigedd ym maes mapio cynefinoedd at fesurau cadwraeth newydd ar gyfer y mwnci trwynol a rhywogaethau allweddol eraill

DNA

Datblygu Cronfa Ddata Mwtaniad Genynnau Dynol yn adnodd rhyngwladol ar gyfer adnabod clefydau yn well

Daeth y gronfa ddata yn ystorfa unedig ganolog ar gyfer amrywiadau genetig sy'n gysylltiedig â chlefydau celloedd llinach, gyda dros 9,000 o gofnodion newydd bob blwyddyn yn cael eu gwneud gan dîm Prifysgol Caerdydd.

Changing EU directives

Gwella effeithlonrwydd ynni gwasanaethau adeiladu yn y DU ac yn Ewrop

Mae ein hymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi treialu a gweithredu ffordd fwy effeithiol o fonitro adeiladau a’u gwasanaethau i nodi perfformiad ynni gwael, cynyddu effeithlonrwydd a lleihau allyriadau carbon. performance, increase efficiency and reduce carbon emissions.