Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil byd-eang

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021, canfuwyd bod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn fyd-eang, gan ein gwneud yn 20 prifysgol orau yn y DU am ansawdd cyffredinol ein hymchwil. Mae ein hymchwil gydweithredol gyda phartneriaid academaidd ar draws y byd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

O'n prosiect Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang sy'n archwilio gwytnwch systemau cyflenwi dŵr daear yn Nigeria i'n model arloesol o waredu gwastraff niwclear, gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau byd-eang o ddifrif.

Rydym yn denu'r academyddion ac ymchwilwyr o'r radd flaenaf o bob cwr o'r byd, gan wella'r profiad dysgu i fyfyrwyr a dod â phersbectif byd-eang i'n hymchwil.

Astudiaethau achos

Water well Africa

Mynediad diogel a dibynadwy at ddŵr

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn archwilio’r dewisiadau dŵr y mae aelwydydd a chymunedau yn y byd sy'n datblygu yn eu gwneud, i ddeall sut maent yn dylanwadu ar allu cymunedau i wrthsefyll ergydion amgylcheddol yn y dyfodol.

French nuclear power plant.

Ymchwil yn ail feddwl sut i gael gwared o wastraff niwclear

Mae ein hefelychiadau cyfrifiadurol yn helpu i greu dulliau mwy diogel i storio gwastraff niwclear.

Whizz kids Lola's story

Gwella addysg a chefnogaeth HIV/Aids drwy ysgrifennu comics.

Gweithdai mewn arlunio comics yn yr Academi Whizzkids United yn KwaZulu-Natal, De'r Affrig.

Manufacturing equipment sprayed with water

WaterWatt

Defnyddio technegau gêm i wella effeithlonrwydd ynni yn y sector diwydiannol yn Ewrop

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Two houses completely flooded

Achub bywydau a diogelu dŵr

Rydym yn datblygu modelau cywir a dibynadwy i ddiogelu pobl rhag peryglon dŵr byd-eang.