Ewch i’r prif gynnwys

Campws Arloesedd

CIC Wide

Rydym yn adeiladu cyfleusterau o'r radd flaenaf er mwyn helpu i sbarduno arloesedd.

Mae'r Campws Arloesedd gwerth yn ymgorffori System Arloesedd Caerdydd – gweledigaeth rymus ar gyfer twf economaidd yng Nghymru. Mae'r Campws yn ehangu ein hôl-troed yng nghanol Caerdydd, ac yn trawsnewid hen iard rheilffordd segur yn lle ar gyfer cydweithio â byd diwydiant.

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) yn cynnig cyfleusterau arloesol fydd yn helpu ymchwilwyr, myfyrwyr a’r diwydiant i gydweithio er mwyn creu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

Adeilad Hadyn Ellis oedd y datblygiad cyntaf a gwblhawyd. Mae'n dwyn ynghyd, am y tro cyntaf erioed, arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd Alzheimer ac ymchwil bôn-gelloedd canser. Ar ôl hynny, adeiladwyd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, un o gyfleusterau blaenllaw Ewrop ym maes ymchwil delweddu’r ymennydd.

Bydd y Campws newydd sbon ym Mharc Maendy yn cynnwys dau adeilad newydd sy'n gyrru arloesedd. sbarc fydd parc ymchwil y gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd a fydd hefyd yn cynnwys y Ganolfan Arloesedd - gofod creadigol ar gyfer dechrau busnes, cwmnïau deillio a phartneriaethau. Bydd y llall yn gartref i ddau sefydliad ymchwil gwyddonol blaenllaw - Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Rydym yn rhagori wrth gysylltu academyddion, staff, myfyrwyr a'n partneriaid ledled y byd. Ein anadl einioes yw Cymru, mae ein rhagolygon yn fyd-eang. Dewch i ymuno â ni. Ni yw'r Cartref Arloesedd.

Gweld lluniau drôn o'n Campws Arloesedd

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Cenhadaeth CUBRIC yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddelweddu a dulliau gwybyddol datblygedig.

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

sbarc | spark

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso Ymchwil.

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Cyflwyno'r campws

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dod ynghyd â Bouygues UK Limited, cwmni adeiladu blaenllaw sy'n hen law ar adfywio ardaloedd trefol, i greu'r adeiladau newydd.

Mae Bouygues UK wedi gweithio ar brosiectau tebyg, trawiadol, gan gynnwys adeiladu datblygiadau o bwys ym maes addysg uwch ar draws Cymru, y DU ac yn fyd-eang. Bydd y gwaith adeiladu’n helpu i greu swyddi ym maes rheoli adeiladwaith, swyddi technegol a masnachol, yn ogystal â phrentisiaethau ar gyfer llawer o bobl leol.

Ewch i flog y Cartref Arloesedd i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith adeiladu a straeon arloesedd o bob rhan o’r Brifysgol.

Cysylltwch

I gael gwybod rhagor am weithio gyda ni yn y Cartref Arloesedd neu unrhyw ymholiadau penodol am brosiect y campws, ebostiwch:

Sally O'Connor