Ewch i’r prif gynnwys

Campws Arloesedd

CIC Wide

Rydym yn adeiladu cyfleusterau o'r radd flaenaf er mwyn helpu i sbarduno arloesedd.

Rydym wedi bod yn gweithredu syniadau ers 1883 ac yn sefydlu partneriaethau ar draws pob sector – o elusennau i ddiwydiannau, sefydliadau cyhoeddus a chyrff llywodraethol.

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn ein helpu i wneud mwy. Rydym yn troi hen iard reilffordd yn fan cyflwyno syniadau gwych, lle mae meddylwyr yn cwrdd â chefnogwyr ac arianwyr i ddod o hyd i atebion i heriau cymdeithas. Rydym am i chi fod yn rhan o hyn!

Mae angen rhywbeth, a rhywle, anghyffredin i newid y byd. Rhywbeth i ysgogi syniadau, ysbrydoli creadigrwydd a’ch helpu i feddwl yn wreiddiol. Gofod lle gallwch feiddio breuddwydio, arbrofi a rhannu'r syniadau hynny â chymuned amrywiol o academyddion, myfyrwyr, busnesau, llunwyr polisïau a mwy.

Mae’r Campws, sydd wedi’i leoli ym Mharc Maindy yng nghanol Caerdydd, yn agor y drws i arloesedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y cyfleusterau o’r radd flaenaf yn helpu ymchwilwyr a myfyrwyr i weithio gyda phartneriaid ac ar draws disgyblaethau i ddylanwadu ar bolisïau a datblygu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

Adeilad Hadyn Ellis oedd y datblygiad cyntaf a gwblhawyd. Mae’n dod ag arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd Alzheimer ac ymchwil bôn-gelloedd canser at ei gilydd am y tro cyntaf erioed. Ar ôl hynny, adeiladwyd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, un o gyfleusterau blaenllaw Ewrop ym maes ymchwil delweddu’r ymennydd.

Bydd y Campws o'r radd flaenaf yn cynnwys dau adeilad newydd sy'n ysgogi arloesedd. sbarc | spark fydd parc cyntaf y byd ar gyfer ymchwil y gwyddorau cymdeithasol, a fydd hefyd yn cynnwys Arloesoedd Caerdydd@sbarc – man creadigol ar gyfer busnesau newydd, cwmnïau deillio a phartneriaethau. Bydd y Ganolfan Ymchwil Drosiadol yn gartref i ddau sefydliad ymchwil wyddonol blaenllaw – y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Rydym yn rhagori mewn cysylltu academyddion, myfyrwyr, staff a'n partneriaid ledled y byd â’i gilydd. Gweledigaeth fyd-eang. Calon Gymreig. Dewch i ymuno â ni. Ni yw Cartref Arloesedd.

Gwylio ffilmiau drôn o'n Campws Arloesedd

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Cenhadaeth CUBRIC yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddelweddu a dulliau gwybyddol datblygedig.

Adeilad Hadyn Ellis

Mae adeilad Hadyn Ellis yn dwyn ynghyd, am y tro cyntaf, arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd Alzheimer ac ymchwil bôn-gell canser.

sbarc|spark

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso Ymchwil.

Y Ganolfan Ymchwil Drosi

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Cyflwyno’r campws

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â Bouygues UK Ltd, cwmni adeiladu blaenllaw sy'n hen law ar adfywio ardaloedd trefol, i ddatblygu'r adeiladau newydd.

Mae Bouygues UK wedi gweithio ar brosiectau tebyg a sylweddol, gan gynnwys adeiladu datblygiadau addysg uwch sylweddol ledled Cymru, y DU a’r byd. Bydd y gwaith adeiladu’n helpu i greu swyddi ym maes rheoli adeiladwaith, swyddi technegol a masnachol, yn ogystal â phrentisiaethau ar gyfer llawer o bobl leol.

Ewch i flog y Cartref Arloesedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am y gwaith adeiladu a straeon o arloesi o bob rhan o’r Brifysgol.

Cysylltu â ni

I gael gwybod rhagor am weithio gyda ni, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am brosiect y campws, ebostiwch:

Sally O'Connor