Ewch i’r prif gynnwys

Campws Arloesedd

Innovation Campus

Rydym yn adeiladu cyfleusterau o'r radd flaenaf er mwyn helpu i sbarduno arloesedd.

Mae'r Campws Arloesedd gwerth yn ymgorffori System Arloesedd Caerdydd – gweledigaeth rymus ar gyfer twf economaidd yng Nghymru. Mae'r Campws yn ehangu ein hôl-troed yng nghanol Caerdydd, ac yn trawsnewid hen iard rheilffordd segur yn lle ar gyfer cydweithio â byd diwydiant.

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) yn cynnig cyfleusterau arloesol fydd yn helpu ymchwilwyr, myfyrwyr a’r diwydiant i gydweithio er mwyn creu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.

Adeilad Hadyn Ellis oedd y datblygiad cyntaf a gwblhawyd. Mae'n dwyn ynghyd, am y tro cyntaf erioed, arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd Alzheimer ac ymchwil bôn-gelloedd canser. Ar ôl hynny, adeiladwyd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, un o gyfleusterau blaenllaw Ewrop ym maes ymchwil delweddu’r ymennydd.

Bydd y Campws newydd sbon ym Mharc Maendy yn cynnwys dau adeilad newydd sy'n gyrru arloesedd. sbarc fydd parc ymchwil y gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd a fydd hefyd yn cynnwys y Ganolfan Arloesedd - gofod creadigol ar gyfer dechrau busnes, cwmnïau deillio a phartneriaethau. Bydd y llall yn gartref i ddau sefydliad ymchwil gwyddonol blaenllaw - Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Cenhadaeth CUBRIC yw deall yr ymennydd ac ymddygiad mewn iechyd a chlefydau drwy ddelweddu a dulliau gwybyddol datblygedig.

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

Inside the new Innovation Centre

Canolfan Arloesedd

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso Ymchwil.

Cyfleuster Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Cyflwyno'r campws

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dod ynghyd â Bouygues UK Limited, cwmni adeiladu blaenllaw sy'n hen law ar adfywio ardaloedd trefol, i greu'r adeiladau newydd.

Mae Bouygues UK wedi gweithio ar brosiectau tebyg, trawiadol, gan gynnwys adeiladu datblygiadau o bwys ym maes addysg uwch ar draws Cymru, y DU ac yn fyd-eang. Bydd y gwaith adeiladu’n helpu i greu swyddi ym maes rheoli adeiladwaith, swyddi technegol a masnachol, yn ogystal â phrentisiaethau ar gyfer llawer o bobl leol.

Ewch i flog y Cartref Arloesedd i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith adeiladu a straeon arloesedd o bob rhan o’r Brifysgol.

Cysylltwch

I gael gwybod rhagor am weithio gyda ni yn y Cartref Arloesedd neu unrhyw ymholiadau penodol am brosiect y campws, ebostiwch:

Sally O'Connor