Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Mae dewisiadau gradd Meistr ar gael ar gyfer astudio crefydd ar lefel ôl-raddedig, yn dod a'n harbenigedd, sy'n cael ei barchu'n rhyngwladol, i'r ystafell ddosbarth.

Mae graddau ymchwil PhD a MPhil hefyd ar gael i'r rheini sydd am arbenigo ymhellach neu ddilyn gyrfa academaidd.

Rhaglen MTh

Mae ein rhaglen MTh yn defnyddio arbenigedd mewn Cristnogaeth sydd wedi ei gydnabod yn rhyngwladol, o'r cyfnod sefydlu i'r cyfnod cyfoes, wedi eu dylunio i fodloni ystod eang o anghenion datblygu academaidd a phroffesiynol.

Mae wedi eu dylunio er mwyn dilyn gyrfa yn y maes ycmhwil neu addysg uwch a/neu rôl mewn gweinyddiaeth wedi'i ordeinio, caplaniaeth a'r proffesiynau gofal ac addysgol perthynol.

Mae graddau ymchwil PhD a MPhil hefyd ar gael i'r rheini sydd am arbenigo ymhellach neu ddilyn gyrfa academaidd.