Ewch i’r prif gynnwys

BSc Ffisiotherapi - gwybodaeth i fyfyrwyr newydd

Cafodd y dudalen hon ei chreu ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n dilyn y BSc mewn Ffisiotherapi ac yma ceir gwybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl yn ystod blwyddyn academaidd 2022/2023 ynghyd ag arweiniad ynghylch a fyddwch chi’n addas ar gyfer y cwrs.

Addasrwydd ar gyfer ffisiotherapi

Mae’n rhaid inni sicrhau eich bod yn glir am ofynion corfforol a meddyliol y rhaglen er mwyn ichi allu gwneud penderfyniad cytbwys ynghylch ai Ffisiotherapi yw’r dewis iawn i chi.

Pan fyddwn ni’n dweud bod y rheiny sydd wedi cofrestru yn ‘addas i ymarfer’ rydyn ni’n golygu bod ganddyn nhw’r sgiliau, yr wybodaeth a’r cymeriad i ymarfer eu proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Un o gyfrifoldebau Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) fel rheoleiddiwr statudol yw sicrhau bod ei aelodau yn addas i ymarfer. Mae’n rhaid ichi wybod yn union beth mae addasrwydd i ymarfer yn ei olygu cyn ichi gofrestru ar y rhaglen Ffisiotherapi (BSc).

Gwyliwch fideo am eich addasrwydd ar gyfer ffisiotherapi

Yr Amgylchedd Dysgu

Caiff y cwrs Ffisiotherapi (BSc) ei ddarparu drwy ddarlithoedd, tiwtorialau, sesiynau ymarferol a gweithdai.

Dysgu ar leoliad

Byddwch chi’n gweithio mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu’r ymarfer ffisiotherapi sydd ohoni, fel ysbytai, meddygfeydd teulu, cartrefi cleifion, cartrefi gofal ac amgylcheddau chwaraeon proffesiynol.

Asesu myfyrwyr ffisiotherapi

Sut ydym yn asesu myfyrwyr ffisiotherapi.

Llenwch ein harolwg

Gallwch chi lenwi ein harolwg addasrwydd ar gyfer Ffisiotherapi yma.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi gwestiynau am natur y cwrs,neu am eich gallu i gymryd rhan ynddo, cysylltwch â’r tîm derbyn a fydd yn eich cyfeirio at y person mwyaf priodol: