Ewch i’r prif gynnwys

HCT119 - Dehongli ac Adrodd Delweddau mewn Mammography

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth arbenigol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i wneud dehongliad cywir o ddelweddau mamograffig mewn gwasanaethau sgrinio a symptomau i safon a gymeradwywyd gan Raglen Sgrinio'r Fron y GIG.

Mae hefyd yn anelu at alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a chymhwysedd i gofnodi canfyddiadau delweddau mamograffig yn briodol, gan gynnwys gwneud argymhellion ar gyfer camau pellach fel rhan o'r broses asesu.

Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i ddod yn aelodau effeithiol o'r tîm amlddisgyblaethol a gwneud cyfraniad pwysig at ddiagnosis o glefyd y fron a gwasanaeth delweddu'r fron.

Gall fod yn fodiwl unigol ar gyfer Radiograffwyr neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys eraill. Gall fod yn rhan o MSc Ymarfer Uwch neu MSc mewn Radiograffeg (a PgCert, PgDip).

Mae angen lleoliad clinigol ar gyfer y modiwl hwn.

Gall myfyrwyr tramor sy'n dymuno ymgymryd â'r modiwl hwn wneud hynny dim ond gyda lleoliad clinigol y cytunwyd arno. Byddai tâl ychwanegol am hyn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag arweinydd y modiwl.

Rydym yn darparu dau fodiwl arall sy'n benodol i broffesiwn sy'n darparu'r arbenigedd sydd ei angen ar radiograffwyr gweithredol i ddod yn ymarferwyr mamograffeg effeithiol, cymwys, annibynnol:

Dyddiadau'r modiwl

Dysgwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg drwy lawrlwytho ein Calendr Modylau Unigol Lefel 7:

Lawrlwythwch y calendr

Cwrdd â'r tîm

Cysylltiadau allweddol

Further information

Cod ModiwlHCT119
Credydau30
Lefel7
Amser Dysgu tybiannol300
Oriau Cyswllt72