Ewch i’r prif gynnwys

HCT254 - Gweithdrefnau Ymyriadol Tywysedig y Fron: Mammography

Nod y modiwl yw darparu'r sgiliau uwch a'r wybodaeth arbenigol angenrheidiol i'r myfyriwr ddod yn gymwys iawn i berfformio gweithdrefnau biopsi sy'n cael eu harwain gan ddelweddau o'r fron.

Ei nod hefyd yw datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth arbenigol sydd eu hangen i ddatblygu ymarfer a gwneud cyfraniad pwysig at ddiagnosis o glefyd y fron a'r gwasanaeth delweddu'r fron.

Mae angen lleoliad clinigol ar gyfer y modiwl hwn.

Llwybr y rhaglen

Mae hwn yn fodiwl dewisol ar gyfer MSc Radiograffeg (& PgCert, PgDip). Gellir ei gymryd hefyd fel modiwl annibynnol ar gyfer Radiograffwyr neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys eraill.

Gall myfyrwyr tramor sy'n dymuno ymgymryd â'r modiwl hwn wneud hynny dim ond gyda lleoliad clinigol y cytunwyd arno. Byddai tâl ychwanegol am hyn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag arweinydd y modiwl.

Rydym yn darparu dau fodiwl arall sy'n benodol i broffesiwn sy'n darparu'r arbenigedd sydd ei angen ar radiograffwyr gweithredol i ddod yn ymarferwyr mamograffeg effeithiol, cymwys, annibynnol:

Dyddiadau'r modiwl

Dysgwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg drwy lawrlwytho ein Calendr Modiwlau Lefel 7:

Cwrdd â'r tîm

Cysylltiadau allweddol

Mwy o wybodaeth

Cod ModiwlHCT254
Credydau30
Lefel7