Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau Unigol Lefel 6

Rydym yn darparu nifer o fodiwlau lefel 6 (lefel gradd) y gallwch eu cymryd fel datblygiad proffesiynol parhaus.

Modiwlau

NR3177 - Asesiad Cleifion Clinigol ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Bydd y modiwl hwn yn datblygu rôl y gweithiwr iechyd proffesiynol wrth gynnal asesiad cyfannol o gleifion clinigol a fydd yn cwmpasu cymryd hanes ac archwiliad corfforol.

HC3127 - Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol: Gofal Diwedd Oes

This module is specifically designed for health care professionals working across all care settings.

HC3142 - Arholiad ac Asesiad Ymddygiad Newydd-anedig

Nod y modiwl yw ehangu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ymgymryd â'r arholiad corfforol babanod newydd-anedig ac asesiad ymddygiadol.

Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais am fodiwlau annibynnol lefel 6 ar-lein. Cliciwch ar y dyddiad cychwyn perthnasol isod:

Enw'r rhaglenModd presenoldebDyddiad dechrau
BSc Modiwl Unigol (lefel gradd)Rhan-amserIonawr
BSc Modiwl Unigol (lefel gradd)Rhan-amserMedi

Cofrestru

Os ydych wedi cael cynnig lle ar gyfer modiwl annibynnol lefel 6, bydd angen i chi gwblhau cofrestru ar-lein.