Ewch i’r prif gynnwys

Level 6 stand-alone modules

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We provide a number of level 6 (degree level) modules that you can take as continuing professional development.

Modules

NR3177 - Clinical Patient Assessment for Health Professionals

This module aims to develop the role of the health professional in undertaking a holistic clinical patient assessment that will encompass history taking and physical examination.

Normality is the focus of the module which will enable the health professional to contribute to a collaborative clinical diagnosis.

Fundamental physical assessment skills of inspection, palpation, percussion and auscultation will be applied to key systems including cardiovascular, respiratory, abdominal, neurological and eyes and ears.

The module is skills orientated where examination techniques are demonstrated and students are encouraged to practice on each other. It will be the student's responsibility to engage with the content of the module and to apply the skills to their clinical practice.

Module dates

You can also download our Level 6 Standalone Modules Calendar:

Level 6 Standalone Modules Calendar

Level 6 Standalone Modules Calendar

Module leaders

Catherine Dunn

Catherine Dunn

Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
dunnc5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87544
Neil Thomas

Neil Thomas

Uwch-Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
thomasn6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87127

Further information

Module codeNR3177
Credits30
Level6

HC3127 - Health Care Professionals: End of Life Care

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gweithio ar draws pob lleoliad gofal. Ei nod yw gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn gofal lliniarol a gofal diwedd oes.

Yn benodol, mae’r modiwl hwn yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r hyder sydd eu hangen i gefnogi cleifion (a’u teuluoedd) â chanser datblygedig a chlefydau eraill sy'n fygythiol/cyfyngu ar eu bywyd yn eu man gofal arferol ar ddiwedd oes, boed yn yr ysbyty, yn eu cartrefi eu hunain neu cartref gofal cyfarwydd. Mae datblygiad y modiwl hwn yn cyd-fynd yn uniongyrchol ag agendâu proffesiynol a gwleidyddol, er enghraifft, Cynllun Darparu Gofal Diwedd Oes (LlC 2017) sy’n mynnu bod pob nyrs yn hyderus ac wedi’u haddysgu i ddarparu’r gofal gorau posibl i bobl ar ddiwedd eu hoes.

Bydd y modiwl hwn yn darparu amgylchedd cyfoethog ar gyfer dysgu ar y cyd a bydd yn elwa ar ddysgu a addysgir ac ar ddysgu sy’n seiliedig ar waith. Mae'r modiwl yn rhoi cyfle i drafod gwybodaeth gyfredol ac arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau priodol ynghylch taith ddi-dor yr unigolyn sy’n byw gyda chyflyrau sy’n bygwth bywyd/cynyddol, gan eich galluogi i archwilio gofal corfforol, emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol y grŵp hwn o gleifion a’u teuluoedd/ffrindiau. Bydd yn eich annog mewn cydweithrediad ag amlasiantaethau eraill, i gefnogi cynllun gofal unigol sy'n canolbwyntio ar faterion cyfannol sy'n gysylltiedig â gofal lliniarol, diwedd oes a gofal profedigaeth.

Mae'r modiwl ar gael i bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ar yr amod eu bod yn gallu bodloni'r canlyniadau dysgu ac yn gallu sicrhau cyllid. Rhaid trafod y cais ag arweinydd y modiwl a rheolwr y rhaglen.

Arweinwyr Modiwlau

Darganfyddwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg trwy lawrlwytho ein Calendr Modiwlau Unigol Lefel 6:

Rhagor o wybodaeth

Claire Job

Claire Job

Uwch-Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
jobc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87815
Hannah Arnold

Hannah Arnold

Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
arnoldh1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87802

Further information

Module codeHC3127
Credits30
Level6

HC3142 - Newborn Examination and Behavioural Assessment

The module aims to extend the knowledge, understanding, and skills to undertake the newborn infant physical examination and behavioural assessment.

This will mirror the philosophy of the Healthy Child Wales Programme (Welsh Government 2016) and Strategies for Maternity Services in Wales.

The module will enable practitioners to increase their support to women and their families during the childbirth period. Midwives are the lead professional for the delivery of care to mothers and babies during normal pregnancy and birth, and together with specialist neonatal nurses they provide primary care for healthy babies following birth. The ongoing examination of the neonate, at birth, within 72 hours and later is an integral part of child health surveillance.

As a result of strategic changes within the health care sector, midwives and specialist neonatal nurses are developing their practice to include the routine examination of normal babies in line with prudent healthcare principles. All candidates for this module must be nominated by their clinical manager.  In order to fulfil the clinical learning outcomes, all candidates must be working in care areas for nursing newborn infants.

The module has both theory and clinical learning outcomes which complement each other. The learning outcomes are mapped against the standards for Newborn Infant Physical Examination Programme (UK Gov. 2020).

Learning and teaching

For this module, a variety of teaching and learning methods will be used:

  • demonstration and simulation will develop the skills associated with the assessment of the key systems
  • lectures and discussion will provide the underpinning knowledge for undertaking clinical examination within the current health care climate.

Learning in practice with the use of a portfolio, will take place in your own area of clinical practice, where you will be supported by the module teaching team and a sign off assessor, an experienced midwife, advanced practice neonatal nurse or neonatologist who is able to undertake examination and behavioural assessment of the newborn.

Module dates

Module lead

Jessica Case-Stevens

Jessica Case-Stevens

Darlithydd: Bydwreigiaeth

Email
case-stevensj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 225 10674

Further information

Module CodeHC3142
Credits30
Level6

How to apply

You can apply for level 6 stand-alone modules online. Click on the relevant start date below:

Programme nameMode of attendanceStart date
BSc Stand-alone module (degree level)Part-timeJanuary
BSc Stand-alone module (degree level)Part-timeSeptember

Enrolment

If you have been offered a place for a level 6 stand-alone module, you will need to complete online enrolment.