Ewch i’r prif gynnwys

Modiwl Traethawd Hir: Prosiect Seiliedig ar Waith (NRT079)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Nod y prosiect seiliedig ar waith yw gweithredu a/neu werthuso menter neu newid ymarfer, gan dynnu ar lenyddiaeth gwella iechyd.

Mae'r fenter neu'r newid a nodwyd yn cael effaith ar wella ymarfer/datblygiad ymarferydd, tra'n archwilio eich rôl eich hun fel ymarferydd wrth sicrhau newid.

Mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol heddiw, mae ymarferwyr nid yn unig yn ymwneud ag ymarfer eu proffesiwn, ond hefyd wrth gefnogi'r amgylchedd fel arena dysgu gweithredol, lle mae disgwyl i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ddatblygu a chynnal eu cymhwysedd mewn sefyllfaoedd cymhleth iawn.

Nod y modiwl yw:

  • eich galluogi chi fel myfyriwr i gaffael y sylfaen wybodaeth a gwerth sy'n sail i ddatblygu, gweithredu a chynnal sgiliau gwella iechyd o fewn yr amgylchedd gwaith sy'n
  • eich cefnogi i ddatblygu dealltwriaeth o amgylcheddau lle gwaith/ymarfer sy'n hwyluso myfyrio, arloesi ac ymarfer 'sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr'
  • darparu'r sylfaen wybodaeth a'r gefnogaeth i chi i'ch galluogi i ddatblygu, gweithredu a/neu werthuso prosiect neu fenter

Mae'r WBP wedi helpu i lunio fy ngwaith presennol ac mae'n gwthio'r gwasanaeth i ymdrechu am fwy o adnoddau i ddarparu therapi MDT addas i gleifion.
Nick Howell, Myfyriwr MSc Ymarfer Uwch a Phrosiect Seiliedig ar Waith

Dyddiadau'r modiwl

Dysgwch pryd mae'r modiwl annibynnol hwn yn rhedeg drwy lawrlwytho ein Calendr Modylau Unigol Lefel 7:

Lawrlwythwch y calendr

Arweinydd y modiwl

Dr Anna Jones

Dr Anna Jones

Darllennydd: Nyrsio Oedolion, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (Ol-Raddedig) a DPP

Siarad Cymraeg
Email
jonesa23@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87874

Mwy o wybodaeth

Cod modiwlNRT079
Credydau60
Lefel7