Ewch i’r prif gynnwys

Seminarau'r Ysgol

Rydyn ni’n cynnal seminarau rheolaidd yn yr Ysgol i drafod ystod eang o bynciau ymchwil cyffrous sy'n ysgogi'r meddwl.

Ymhlith y siaradwyr mae aelodau o’r staff a siaradwyr gwadd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i un o'n seminarau, ebostiwch enginresearch@caerdydd.ac.uk. Dylech nodi dyddiad a theitl y digwyddiad ac esbonio pam mae o ddiddordeb i chi.

DyddiadDigwyddiad Siaradwr gwaddPwnc
11 Hydref 2023 11:00Peirianneg Sero NetYr Athro Meysam Qadrdan

Peirianneg Sero Net (MSc) ym Mhrifysgol Caerdydd

Dolen ar gyfer cofrestru

Agor i myfyrwyr rhyngwladol a chartref

26 Ebrill 2023Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGIN 2023Yr Athro Cathy Holt Ysgol Peirianneg y BrifysgolProfiad gyda phanel adolygu REF2021 UoA 12

Dolen Panopto
19 Ebrill 2023Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGIN 2023Yr Athro Philip Bowen Ysgol Peirianneg Prifysgol CaerdyddREF: gofynion ar gyfer effaith

Dolen Panopto
30 Mawrth 2023, 11:00 i 13:00Canolfan Ymchwilio i Ynni, Gwastraff a'r Amgylchedd

Yr Athro Yi-Bing Cheng, Labordy Foshan Xianhu, Dinas Foshan, Talaith Guangdong, Tsieina

Yr Athro Agustin Valera-Medina, Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg Amonia, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, y DU

Seminar ar Raglenni Ynni Amonia
28 Mawrth 2023 11:00 tan 12:00Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGIN 2023Yr Athro Caroline Lear Athro Gwyddorau’r Ddaear, Cyfarwyddwr Ymchwil, Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r AmgylcheddY profiad yn sgîl panel adolygu Uned Asesu 7 REF2021

Dolen Panopto
22 Mawrth Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGIN 2023
Mrs Jennifer Hulin, Jennifer Hulin, Uwch-gynghorydd Cynllunio, Prifysgol Caerdydd
Cyflwyniad i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Dolen Panopto
9 Mawrth 2023: 12:00 tan 13:00
Y Grŵp Gweithgynhyrchu Gwerth Mawr (HVM)
Dr Lucas Hof, PhD, École de technologie supérieure, Université du Québec, Canada
Tuag at broses gweithgynhyrchu cylchol ddeallus: Gweithgynhyrchu Cylchol 4.0
22 Chwefror 2023, 15:30 tan 16:30Y Grŵp Gweithgynhyrchu Gwerth Mawr (HVM)Dr Carolina Guerra Figueroa, Universidad Católica de Chile, ChileManteision cynhyrchu deunyddiau â nodweddion clyfar yn sgil gweithgynhyrchu adiol
22 Chwefror 2023, 10:30Y Ganolfan Ymchwil Hydroamgylcheddol (HRC)Yr Athro Songdong Shao, Prifysgol Technoleg Dongguan, TsieinaDatblygu meddalwedd peirianneg i’w defnyddio ym myd diwydiant
15 Chwefror 2023, 13:00Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE)Dr Jung Han Choi, Sefydliad Fraunhofer (Sefydliad Heinrich-Hertz), Berlin, yr AlmaenYmchwil ddiweddar ym maes amledd radio cyflym at ddibenion cyfathrebu optegol yn Sefydliad Heinrich-Hertz Sefydliad Fraunhofer
1 Chwefror 2023, 13:00Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE)Yr Athro Michela Meo, Politecnico di Torino, yr EidalHeriau cynaliadwyedd rhwydweithiau mynediad drwy radio
16 Tachwedd 2022, 12:00 tan 13:00Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddol (GRC) Yr Athro Rao Martand Singh, Adran Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol NTNU, NorwySylfeini pyst geothermol i wresogi ac oeri adeiladau
2 Tachwedd 2022, 15:00 tan 16:00Roboteg a Pheiriannau Deallus Ymreolaethol (RAIM)Dr Yuanchang Liu (Coleg Prifysgol Llundain)Ymreolaeth uwch robotiaid morol
19 Hydref 2022Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddol (GRC) Joanne Kwan, Uwch-reolwr Ymchwil, CIRIADigwyddiadau tywydd eithafol a thir halogedig – heriau’r presennol a’r dyfodol
28 Medi 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Md Atiqur Rahman Ahad, SMIEEE, SMOPTICADeall Gweithgarwch yn seiliedig ar Olwg a Synwyryddion: Rhai Safbwyntiau o ran Gofal Iechyd
10 Awst 2022Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddol (GRC)Yr Athro Deyi Hou
Ysgol yr Amgylchedd Prifysgol Tsinghua, Tsieina
Adfer pridd wedi’i halogi mewn ffordd gynaliadwy:
Y gorffennol, y presennol a’r dyfodol
13 Gorffennaf 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau (TPMSM)Dr Riccardo Maddalena, Prifysgol CaerdyddDyfodol deunyddiau adeiladu: gwydnwch a chynaliadwyedd
6 Gorffennaf 2022Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE)Yr Athro Kangwoo Cho, Is-adran Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Pohang (POSTECH)Electrocemeg amgylcheddol i drin dŵr a chynaeafu ynni
24 Mehefin 2022Strwythurau Gwydn a Deunyddiau Adeiladu (RESCOM)Yr Athro Tomoya Nishiwaki a Tomoya AsakawaArgraffu 3D a sbectrosgopeg THz concrid @ Prifysgol Tohoku
16 Mehefin 2022Y Ganolfan Ymchwil Hydroamgylcheddol (HRC)Clay Walden a Daniel Carruth, Prifysgol Talaith Mississippi, UDAYmchwil ymreolaeth oddi ar y ffordd yng Nghanolfan Uwch-systemau Cerbydol Prifysgol Talaith Mississippi
16 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Yr Athro Ah-Hwee Tan, Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Rheolaeth SingaporeCyfrifiadura gwybyddol: Damcaniaethau, modelau a chymwysiadau
15 Mehefin 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau (TPMSM)Yr Athro Gao Min, Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu deunyddiau thermodrydanol perfformiad uchel i gasglu ynni thermol
15 Mehefin 2022Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE)Dr Jin Li, Canolfan Peirianneg Amledd Uchel, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu celloedd synthetig yn facromoleciwlaidd gan ddefnyddio platfform microhylifol integredig
9 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Yr Athro George Huang, Athro Peirianneg Ddiwydiannol a Systemau, Prifysgol Hong KongY Rhyngrwyd seiber-ffisegol (CPI) ym maes logisteg cynnyrch a weithgynhyrchir
7 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Rob Deaves, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKDyfodol Roboteg Ymreolaethol
18 Mai 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau (TPMSM)Dr Samuel Bigot, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKDysgu Peirianyddol ac Uwch-weithgynhyrchu – Safbwynt Personol
4 Mai 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau (TPMSM)Dr Peter Theobald, MedEng, Ysgol Peirianneg CaerdyddTuag at broses gweithgynhyrchu adiol aml-ffisegol
20 Ebrill 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a Deunyddiau (TPMSM)Adriana a Johanna, Ysgol Peirianneg Julio Garavito, ColombiaGwerthuso effaith ychwanegu haearn ocsid at aloi Al-Mg-Si o ran microstrwythur a chaledwch: cyfansawdd alwminiwm-haearn ocsid newydd gan ddefnyddio sgil-gynnyrch diwydiannol
13 Ebrill 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Reda Mansy, Prifysgol Caerdydd, CyfrifiaduregRhyngweithio rhwng pobl a robotiaid: Llyfrgelloedd ym maes canfod bodau dynol ac adnabod gwrthrychau
8 Mehefin 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGIN
Cymrawd Ymchwil yr Academi Beirianneg Frenhinol-Sêr Cymru
Canolfan Ymchwil Hydroamgylcheddol, Prifysgol Caerdydd, y DU
Sut mae boncyffion mewn afonydd yn arafu'r llif? Rhagweld sut y bydd boncyffion yn codi lefel merddyfroedd i fyny’r afon ac yn newid llif yr afon

Dolen Panopto
9 Mawrth 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINYr Athro David Wallis, Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Galiwm nitrad: Lled-ddargludydd gwyrdd

Dolen Panopto

9 Chwefror 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Lorenzo Morini, Grŵp Ymchwil Mecaneg Gymhwysol a Chyfrifiadurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddRheoli dirgryniadau a hidlo tonnau drwy ddefnyddio strwythurau ffonig lled-grisialaidd

Dolen Panopto
12 Ionawr 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Daniel Zabek, Grŵp Ymchwil Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddHylifau a deunyddiau fferodrydanol a fferofagnetig

Dolen Panopto
8 Rhagfyr 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Abdullah Alhusin Alkhdur, Prifysgol CaerdyddDefnyddio signalau’r ymennydd mewn electroenseffalogram (EEG) i hwyluso’r broses o gyfosod rhwng pobl a robotiaid
17 Tachwedd 2021Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Ameya Rege, Sefydliad Ymchwil ar Ddeunyddiau, Canolfan Awyrofod yr Almaen, CologneModelu deunyddiau mandyllog nanostrwythuredig yn gyfrifiadurol drwy ddefnyddio dull aml-raddfa

Dolen Panopto
21 Gorffennaf 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Ze Ji, Prifysgol CaerdyddDysgu a synhwyro gweithredol gan robotiaid
7 Gorffennaf 2021Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE)Dr Tommaso Cappello, Prifysgol BrysteGwella'r cyfaddawd o ran llinoledd-effeithlonrwydd ym maes is-systemau amledd radio
23 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Emmanuel Senft, Prifysgol Wisconsin-MadisonDylunio technolegau robotig at ddibenion rhyngweithio’n naturiol â bodau dynol
16 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Yr Athro Daniel Polani, Prifysgol Swydd HertfordGrymuso: Thema ac amrywiadau
9 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Jos Elfring, TomTomMapio, lleoleiddio, a modelu'r byd ym maes gyrru awtomataidd
2 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Cristian Vergara, KU LeuvenChorrobot: Gweithrediadau heriol gan ddefnyddio dulliau rheoli robotig ymatebol
2 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Ziad Salem, Joanneum ResearchI4RC (goleuo ym maes rheoli robotig):  Potensial cyfathrebu, lleoli a synhwyro â golau gweladwy ym maes roboteg
26 Mai 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-Beiriannol (IROHMS)Dr Tom Carlson, Coleg Prifysgol LlundainRheolaeth a rennir ar gyfer roboteg gynorthwyol a rhyngwynebau peiriant-ymennydd
12 Mai 2021 Dr Juan D Hernández Vega, Ysgol Peirianneg Caerdydd Cynllunio mudiant yn achos systemau ymreolaethol amlbwrpas
11 Mai 2021Grŵp Strwythurau Waliau Tenau (TWS) Prifysgol CaerdyddDr Bing Zhang, Sefydliad Cyfansoddion Bryste (ACCIS)Atal a rhagfynegi pryd y bydd deunyddiau cyfansawdd yn dilaminadu
5 Mai 2021Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel (CHFE) Yr Athro George Dimitrakis, Adran Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol, Prifysgol NottinghamSbectrosgopeg ddeuelectrig; adnodd addas i fonitro ac optimeiddio prosesau