Ewch i’r prif gynnwys

Seminarau'r Ysgol

Rydym yn cynnal seminarau rheolaidd yn yr Ysgol i drafod ystod eang o bynciau ymchwil cyffrous sy'n procio'r meddwl.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys aelodau o’r staff a gwahoddedigion. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i un o'n seminarau, ebostiwch enginresearch@caerdydd.ac.uk. Dylech nodi dyddiad a theitl y digwyddiad ac esbonio pam mae o ddiddordeb i chi.

DyddiadDigwyddiad Siaradwr gwaddPwnc
30 Mawrth 2023, 11:00 tan 13:00Canolfan Ymchwilio i Ynni, Gwastraff a'r Amgylchedd

Yr Athro Yi-Bing Cheng, Labordy Foshan Xianhu, Dinas Foshan, Talaith Guangdong, Tsieina

Yr Athro Agustin Valera-Medina, Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg Amonia, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, y DU

Seminar ar Gymwysiadau Ynni Amonia

9 Mawrth 2023, 12:00 tan 13:00

Y Grŵp Ymchwil Gweithgynhyrchu Gwerth Mawr

Dr Lucas Hof, PhD, École de technologie supérieure , Université du Québec, Canada

Tuag at broses gweithgynhyrchu cylchol ddeallus: Gweithgynhyrchu Cylchol 4.0
22 Chwefror 2023, 15:30 tan 16:30Y Grŵp Ymchwil Gweithgynhyrchu Gwerth MawrDr Carolina Guerra Figueroa, Universidad Católica de Chile, ChileManteision cynhyrchu deunyddiau â nodweddion clyfar drwy broses gweithgynhyrchu adiol
22 Chwefror 2023, 10:30Y Ganolfan Ymchwil HydroamgylcheddolYr Athro Songdong Shao, Prifysgol Technoleg Dongguan, TsieinaDatblygu Meddalwedd Peirianneg i’w Chymhwyso’n Ddiwydiannol
15 Chwefror 2023, 13:00Y Ganolfan Peirianneg Amledd UchelDr Jung Han Choi, Sefydliad Fraunhofer (Sefydliad Heinrich-Hertz), Berlin, yr AlmaenYmchwil ddiweddar ym maes amledd radio cyflym at ddibenion cyfathrebu optegol yn Sefydliad Heinrich-Hertz Sefydliad Fraunhofer
1 Chwefror 2023, 13:00Y Ganolfan Peirianneg Amledd UchelYr Athro Michela Meo, Politecnico di Torino, yr EidalHeriau cynaliadwyedd rhwydweithiau mynediad radio
16 Tachwedd 2022, 12:00 tan 13:00Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddol Yr Athro Rao Martand Singh, Adran Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol NTNU, NorwySylfeini pyst geothermol i wresogi ac oeri adeiladau
2 Tachwedd 2022, 15:00 tan 16:00Roboteg a Pheiriannau Deallus AwtonomaiddDr Yuanchang Liu (Coleg Prifysgol Llundain)Ymreolaeth uwch i robotiaid morol
19 Hydref 2022Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddol Joanne Kwan, Uwch-reolwr Ymchwil, CIRIADigwyddiadau tywydd eithafol a thir halogedig – Heriau’r presennol a’r dyfodol
28 Medi 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolMd Atiqur Rahman Ahad, SMIEEE, SMOPTICADealltwriaeth yn Seiliedig ar Weledigaeth a Synwyryddion: Safbwyntiau Gofal Iechyd
10 Awst 2022Y Ganolfan Ymchwil Geo-amgylcheddolYr Athro Deyi Hou
Ysgol yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Tsinghua, Tsieina
Adfer pridd wedi’i halogi mewn ffordd gynaliadwy:
Y gorffennol, y presennol a’r dyfodol
13 Gorffennaf 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a DeunyddiauDr Riccardo Maddalena, Prifysgol CaerdyddDyfodol deunyddiau adeiladu: gwydnwch a chynaliadwyedd
6 Gorffennaf 2022Y Ganolfan Peirianneg Amledd UchelYr Athro Kangwoo Cho, Is-adran Gwyddor yr Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Pohang (POSTECH)Electrocemeg amgylcheddol ar gyfer trin dŵr a chynaeafu ynni
24 Mehefin 2022Strwythurau Gwydn a Deunyddiau AdeiladuYr Athro Tomoya Nishiwaki a Tomoya AsakawaArgraffu 3D a sbectrosgopeg THz mewn concrid @ Prifysgol Tohoku
16 Mehefin 2022Y Ganolfan Ymchwil HydroamgylcheddolClay Walden a Daniel Carruth, Prifysgol Talaith Mississippi, UDAYmchwil ymreolaeth oddi ar y ffordd yng Nghanolfan Uwch-systemau Cerbydol Prifysgol Talaith Mississippi
16 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolYr Athro Ah-Hwee Tan, Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Pynciau Rheoli SingaporeCyfrifiadura gwybyddol: Damcaniaethau, modelau a chymwysiadau
15 Mehefin 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a DeunyddiauYr Athro Gao Min, Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu deunyddiau thermodrydanol perfformiad uchel ar gyfer cynaeafu ynni thermol
15 Mehefin 2022Y Ganolfan Peirianneg Amledd UchelDr Jin Li, Canolfan Peirianneg Amledd Uchel, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu celloedd synthetig yn facromoleciwlaidd drwy ddefnyddio platfform microhylifol integredig
9 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolYr Athro George Huang, Athro Peirianneg Ddiwydiannol a Systemau, Prifysgol Hong KongRhyngrwyd seiber-ffisegol ar gyfer logisteg gweithgynhyrchion drawsffiniol
7 Mehefin 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Rob Deaves, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKDyfodol Roboteg Ymreolaethol
18 Mai 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a DeunyddiauDr Samuel Bigot, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKDysgu Peirianyddol ac Uwch-weithgynhyrchu – Safbwynt Personol
4 Mai 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a DeunyddiauDr Peter Theobald, MedEng, Ysgol Peirianneg CaerdyddTuag at broses gweithgynhyrchu adiol aml-ffisegol
20 Ebrill 2022Triboleg a Pherfformiad Peiriannau, Strwythurau a DeunyddiauAdriana a Johanna, Ysgol Peirianneg Julio Garavito, ColombiaGwerthuso effaith ychwanegu haearn ocsid at aloi Al-Mg-Si o ran microstrwythur a chaledwch: cyfansawdd alwminiwm-haearn ocsid newydd o sgil-gynhyrchion diwydiannol
13 Ebrill 2022Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolReda Mansy, Prifysgol Caerdydd, CyfrifiaduregRhyngweithio rhwng pobl a robotiaid: Llyfrgelloedd ym maes nodi bodau dynol ac adnabod gwrthrychau
8 Mehefin 2022Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGIN
Cymrawd Ymchwil yr Academi Beirianneg Frenhinol-Sêr Cymru
Canolfan Ymchwil Hydroamgylcheddol, Prifysgol Caerdydd, y DU
Sut mae boncyffion mewn afonydd yn arafu'r llif? Rhagweld sut y bydd boncyffion yn codi lefel merddyfroedd i fyny’r afon ac yn newid llif yr afon
9 Mawrth 2022Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGINYr Athro David Wallis, Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Galiwm nitrad: Lled-ddargludydd gwyrdd
9 Chwefror 2022Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGINDr Lorenzo Morini, Grŵp Ymchwil Mecaneg Gymhwysol a Chyfrifiadurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddRheoli dirgryniadau a hidlo tonnau drwy ddefnyddio strwythurau ffonig lled-grisialaidd
12 Ionawr 2022Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGINDr Daniel Zabek, Grŵp Ymchwil Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddHylifau a deunyddiau fferodrydanol a fferofagnetig
8 Rhagfyr 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Abdullah Alhusin Alkhdur, Prifysgol CaerdyddDefnyddio signalau’r ymennydd mewn electroenseffalogram i hwyluso cydweithio rhwng pobl a robotiaid
17 Tachwedd 2021Cyfres o Seminarau Ymchwil ENGINDr Ameya Rege, Sefydliad Ymchwil Deunyddiau, Canolfan Awyrofod yr Almaen, CologneModelu deunyddiau mandyllog nanostrwythuredig yn gyfrifiadurol drwy ddefnyddio dull aml-raddfa
21 Gorffennaf 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Ze Ji, Prifysgol CaerdyddDysgu a synhwyro gweithredol gan robotiaid
7 Gorffennaf 2021Y Ganolfan Peirianneg Amledd UchelDr Tommaso Cappello, Prifysgol BrysteGwella'r cyfaddawd llinoledd-effeithlonrwydd mewn is-systemau amledd radio
23 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Emmanuel Senft, Prifysgol Wisconsin-MadisonDylunio technolegau robotig at ddibenion rhyngweithio’n naturiol â bodau dynol
16 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolYr Athro Daniel Polani, Prifysgol Swydd HertfordGrymuso: Thema ac amrywiadau
9 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Jos Elfring, TomTomMapio, lleoleiddio, a modelu'r byd ym maes gyrru awtomataidd
2 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Cristian Vergara, KU LeuvenChorrobot: Gweithrediadau heriol drwy ddefnyddio dulliau rheoli robotig ymatebol
2 Mehefin 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Ziad Salem, Joanneum ResearchI4RC (goleuo ym maes rheoli robotig):  Potensial cyfathrebu, lleoli a synhwyro â golau gweladwy ym maes roboteg
26 Mai 2021Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Dynol-BeiriannolDr Tom Carlson, Coleg Prifysgol LlundainRheolaeth a rennir ar gyfer roboteg gynorthwyol a rhyngwynebau peiriant-ymennydd
12 Mai 2021 Dr Juan D Hernández Vega, Ysgol Peirianneg Caerdydd Cynllunio symudiadau ar gyfer systemau ymreolaethol amlbwrpas
11 Mai 2021Grŵp Strwythurau Waliau Tenau Prifysgol CaerdyddDr Bing Zhang, Sefydliad Cyfansoddion BrysteAtal a rhagfynegi pryd y bydd deunyddiau cyfansawdd yn dilaminadu
5 Mai 2021Y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel Yr Athro George Dimitrakis, Adran Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol, Prifysgol NottinghamSbectrosgopeg ddeuelectrig; adnodd addas ar gyfer monitro ac optimeiddio prosesau