Ewch i’r prif gynnwys

Seminarau'r Ysgol

Rydym yn cynnal seminarau rheolaidd yn yr ysgol i drafod ystod eang o bynciau ymchwil cyffrous sy'n procio'r meddwl.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys aelodau o’r staff a gwahoddedigion. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i un o'n seminarau, ebostiwch enginresearch@caerdydd.ac.uk. Dylech nodi dyddiad a theitl y digwyddiad ac esbonio pam mae o ddiddordeb i chi.

DyddiadDigwyddiad Siaradwr gwaddPwnc
16 Tachwedd 2022 12:00 tan 13:00GRC Yr Athro Rao Martand Singh, Adran Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol NTNU, NorwySylfeini pentwr ynni geothermol ar gyfer gwresogi ac oeri adeiladau
02 Tachwedd 2022 5:00 tan 16:00RAIMDr Yuanchang Liu (UCL)Ymreolaeth uwch i robotiaid morol
19 Hydref 2022GRC Joanne Kwan, Uwch-reolwr Ymchwil, CIRIADigwyddiadau tywydd eithafol a thir halogedig – Heriau’r presennol a’r dyfodol
28 Medi 2022IROHMSMd Atiqur Rahman Ahad, SMIEEE, SMOPTICAGweithgaredd Deall yn seiliedig ar Weledigaeth a Synwyryddion: Safbwyntiau Gofal Iechyd
10 Awst 2022GRCYr Athro Deyi Hou
Ysgol yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Tsinghua, Tsieina
Adfer pridd wedi’i halogi mewn ffordd gynaliadwy:
Gorffennol, presennol a dyfodol
13 Gorffennaf 2022TPMSMDr Riccardo Maddalena, Prifysgol CaerdyddDyfodol deunyddiau adeiladu: gwydnwch a chynaliadwyedd
6 Gorffennaf 2022CHFEYr Athro Kangwoo Cho, Is-adran Gwyddor yr Amgylchedd a Pheirianneg, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Pohang (POSTECH)Electrocemeg amgylcheddol ar gyfer trin dŵr a chynaeafu ynni
24 Mehefin 2022RESCOMYr Athro Tomoya Nishiwaki a Tomoya AsakawaArgraffu 3D a sbectrosgopeg THz mewn concrid @ Prifysgol Tohoku
16 Mehefin 2022HRCClay Walden a Daniel Carruth, Prifysgol Talaith Mississippi, UDAYmchwil ymreolaeth oddi ar y ffordd yng Nghanolfan Uwch-systemau Cerbydol Prifysgol Talaith Mississippi
16 Mehefin 2022IROHMSYr Athro Ah-Hwee Tan, Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Pynciau Rheoli SingaporeCyfrifiadura gwybyddol: Damcaniaethau, modelau a chymwysiadau
15 Mehefin 2022TPMSMYr Athro Gao Min, Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu deunyddiau thermodrydanol perfformiad uchel ar gyfer cynaeafu ynni thermol
15 Mehefin 2022CHFEDr Jin Li, Canolfan Peirianneg Amledd Uchel, Ysgol Peirianneg CaerdyddDatblygu celloedd synthetig yn facromoleciwlaidd drwy ddefnyddio platfform microhylifol integredig
9 Mehefin 2022IROHMSYr Athro George Huang, Athro Peirianneg Ddiwydiannol a Systemau, Prifysgol Hong KongRhyngrwyd seiber-ffisegol ar gyfer logisteg gweithgynhyrchion drawsffiniol
7 Mehefin 2022IROHMSDr Rob Deaves, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKHorizon ym maes Roboteg Ymreolaethol
18 Mai 2022TPMSMDr Samuel Bigot, Pensaer Systemau Robotig, Dyson UKDysgu Peirianyddol ac Uwch-weithgynhyrchu – Safbwynt Personol
4 Mai 2022TPMSMDr Peter Theobald, MedEng, Ysgol Peirianneg CaerdyddTuag at Weithgynhyrchu Ychwanegion Aml-ffisegol
20 Ebrill 2022TPMSMAdriana a Johanna, Ysgol Peirianneg Julio Garavito, ColombiaGwerthuso effaith ychwanegu haearn ocsid at aloi Al-Mg-Si o ran microstrwythur a chaledwch: cyfansawdd alwminiwm-haearn ocsid newydd o sgil-gynhyrchion diwydiannol
13 Ebrill 2022IROHMSReda Mansy, Prifysgol Caerdydd, CyfrifiaduregRhyngweithio rhwng pobl a robotiaid: Llyfrgelloedd ym maes nodi bodau dynol ac adnabod gwrthrychau
8 Mehefin 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGIN
Cymrawd Ymchwil yr Academi Beirianneg Frenhinol-Sêr Cymru
Canolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol, Prifysgol Caerdydd, y DU
Sut mae boncyffion mewn afonydd yn arafu'r llif? Rhagfynegi sut y bydd hyn yn codi lefel merddyfroedd i fyny’r afon ac yn newid llif yr afon
9 Mawrth 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINYr Athro David Wallis, Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Galiwm nitrad: Lled-ddargludydd gwyrdd
9 Chwefror 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Lorenzo Morini, Grŵp Ymchwil Mecaneg Gymhwysol a Chyfrifiadurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddRheoli dirgryniad a hidlo tonnau drwy ddefnyddio strwythurau ffonig lled-grisialaidd
12 Ionawr 2022Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Daniel Zabek, Grŵp Ymchwil Magneteg a Deunyddiau, Ysgol Peirianneg, Prifysgol CaerdyddHylifau a deunyddiau fferodrydanol a fferrofagnetig
8 Rhagfyr 2021IROHMSDr Abdullah Alhusin Alkhdur, Prifysgol CaerdyddDefnyddio signalau’r ymennydd mewn electroenseffalogram i hwyluso cydweithio rhwng pobl a robotiaid
17 Tachwedd 2021Cyfres Seminarau Ymchwil ENGINDr Ameya Rege, Sefydliad Ymchwil Deunyddiau, Canolfan Awyrofod yr Almaen, CologneModelu deunyddiau mandyllog nanostrwythuredig yn gyfrifiadurol drwy ddefnyddio dull aml-raddfa
21 Gorffennaf 2021IROHMSDr Ze Ji, Prifysgol CaerdyddDysgu robotiaid a synhwyro gweithredol
7 Gorffennaf 2021CHFEDr Tommaso Cappello, Prifysgol BrysteGwella'r cyfaddawd llinoledd-effeithlonrwydd mewn is-systemau amledd radio
23 Mehefin 2021IROHMSDr Emmanuel Senft, Prifysgol Wisconsin-MadisonDylunio technolegau robotig at ddibenion rhyngweithio’n naturiol â bodau dynol
16 Mehefin 2021IROHMSYr Athro Daniel Polani, Prifysgol Swydd HertfordGrymuso: Thema ac amrywiadau
9 Mehefin 2021IROHMSDr Jos Elfring, TomTomMapio, lleoleiddio, a modelu'r byd ym maes gyrru awtomataidd
2 Mehefin 2021IROHMSDr Cristian Vergara, KU LeuvenChorrobot: Gweithrediadau heriol drwy ddefnyddio dulliau rheoli robotig ymatebol
2 Mehefin 2021IROHMSDr Ziad Salem, Joanneum ResearchI4RC (goleuo ym maes rheoli robotig):  Potensial cyfathrebu drwy olau gweladwy a lleoli a synhwyro ym maes roboteg
26 Mai 2021IROHMSDr Tom Carlson, Coleg Prifysgol Llundain (UCL)Rheolaeth a rennir ar gyfer roboteg gynorthwyol a rhyngwynebau peiriant-ymennydd
12 Mai 2021 Dr Juan D Hernández Vega, Ysgol Peirianneg Caerdydd Cynllunio symudiadau ar gyfer systemau ymreolaethol amlbwrpas
11 Mai 2021TWS CaerdyddDr Bing Zhang, Sefydliad Cyfansoddion Bryste (ACCIS)Atal a rhagfynegi pryd y bydd deunyddiau cyfansawdd yn dilaminadu
5 Mai 2021CHFE Yr Athro George Dimitrakis, Adran Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol, Prifysgol NottinghamSbectrosgopeg ddeuelectrig; adnodd addas ar gyfer monitro ac optimeiddio prosesau