Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae ein tîm cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i staff a myfyrwyr.

Rydym yn gobeithio cael cymaint o bobl i gymryd rhan ac ymgysylltu â phosibl, ac anogwn ein haelodau staff a'n myfyrwyr i gysylltu ag enginequalityanddiversity@caerdydd.ac.uk os hoffent weld unrhyw beth penodol mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

Digwyddiadau blaenorol

DyddiadAmserSiaradwyrPwnc
16 Gorffennaf 202111:00am -12:30pmSebastian Bromelow, Partner Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Prifysgol Kingston, y DU
Alessandro Ceccarelli, Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caergrawnt, y DU
Chris Clarke, Mott MacDonald a Chyd-Gadeirydd Sicrhau Cydraddoldeb ar gyfer De Cymru a De-orllewin Lloegr, y DU
Karen Harvey-Cooke, Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a Chadeirydd Enfys, Prifysgol Caerdydd, y DU.
Sut mae mynd i’r afael â Gwahaniaethu ar sail Cyfeiriadedd Rhywiol a Rhyweddol ar y Campws ac oddi arno?
14 Mai 202111:00am -12:00pmMichelle Alexis, Dirprwy Reolwr Busnes, Prifysgol Caerdydd, y DU
Mia Liyanage, Cydymaith Advance HE a Swyddog Siarter Cydraddoldeb Hil ym Mhrifysgol Goldsmiths Llundain.
Sarah Mohammad-Qureshi, Cydlynydd Nodau Siarter / Cynghorydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Prifysgol Manceinion, DU 
Adrian Liu, Cynghorydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Prifysgol Caledonian Glasgow, DU
Mynd i'r afael â hiliaeth mewn Addysg Uwch. Beth yw'r cam nesaf?
27 Gorffennaf 202111:00am - 12:00pmYr Athro Louise Bryant, Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Leeds, y DU Cyflawnodd yr Ysgol Meddygaeth Wobr Aur Athena SWAN yn 2019
Yr Athro Inke Näthke, Ysgol Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Dundee, y DU Cyflawnodd yr Ysgol Gwyddorau Bywyd Wobr Athena SWAN Arian yn 2018
Siarter Anthea Swan - Taith o welliant parhaus
Cael eich ysbrydoli gan enghreifftiau blaenllaw

Cysylltwch â ni

Engineering Equality, Diversity and Inclusivity