Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Rasio Awtonomaidd Caerdydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rasio Awtonomaidd Caerdydd yw canolbwynt technoleg hunan-yrru Prifysgol Caerdydd. Mae'r Tîm Awtonomaidd yn datblygu ac yn defnyddio meddalwedd ar gerbyd awtonomaidd ar raddfa lawn i gystadlu yng nghystadleuaeth ceir heb yrwyr IMechE yn Silverstone.

Cardiff autonomous racing technology

Mae Rasio Awtonomaidd Caerdydd yn gyfle gwych i'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr systemau awtonomaidd ddatblygu’r sgiliau a'r profiad y mae'r rhai mewn diwydiant yn eu dymuno'n fawr.

Mae'r tîm yn cynnwys aelodau o wahanol ddisgyblaethau a blynyddoedd peirianneg, yn ogystal â myfyrwyr cyfrifiadureg. Mae myfyrwyr yn gwirfoddoli i ymuno â'r tîm, ond gallwch hefyd wneud cais i gwblhau prosiect ymchwil gyda'r tîm fel rhan o'ch prosiect blwyddyn olaf.

Datblygu sgiliau a allai newid eich gyrfa

Shahab yw Arweinydd Tîm Awtonomaidd Caerdydd, a graddiodd mewn peirianneg fecanyddol yn ddiweddar. Mae wedi bod yn gweithio gyda'r tîm ers pedair blynedd ac wedi ennill digon o sgiliau newydd sydd wedi caniatáu iddo ddilyn gyrfa gyffrous mewn maes gwahanol i'w radd.

"Rwy'n gyfrifol am gyllid y tîm, o ddenu noddwyr a phartneriaid newydd i reoli cyllideb y tîm. Rwyf hefyd yn rheoli'r tîm busnes sy'n gyfrifol am bob agwedd anhechnegol ar y prosiect, megis datblygu ein presenoldeb ar-lein a pharatoi'r cynllun busnes a chyflwyniadau. Mae'n swydd amrywiol ac mae'n cynnwys cyfathrebu â phob rhan o'r tîm a thimau eraill ledled y DU.

Mae ymuno â'r tîm wedi cael effaith fawr arnaf. Astudiais radd peirianneg fecanyddol, ond gyda'r sgiliau rwyf wedi'u datblygu drwy'r tîm a'm lleoliad gwaith, rwyf wedi sicrhau swydd fel datblygwr meddalwedd a dadansoddwr data."

Mae rhai o aelodau eraill y tîm hefyd wedi dilyn gyrfaoedd cyffrous ar ôl eu profiad yn y tîm deallusrwydd artiffisial. Cyflwynwyd Harrison Mutai, myfyriwr peirianneg feddygol, i ddeallusrwydd artiffisial. Roedd modd iddo ddatblygu ei sgiliau codio tîm, ac mae bellach yn gweithio i ARM. Roedd George Kenny, myfyriwr cyfrifiadureg, yn gallu archwilio gwahanol feysydd datblygu meddalwedd, megis efelychiadau ac efelychiadau graffigol, ac mae bellach yn gweithio i Amazon. Gweithiodd Paige Pasigan, gwyddonydd cyfrifiadurol arall sydd bellach yn gweithio yn Awen Collective, ar agwedd leoleiddio'r system gan ddefnyddio ei harbenigedd mewn seiberddiogelwch i helpu'r tîm deallusrwydd artiffisial.

Gweithio gyda thechnolegau newydd

Eleni, mae Shahab wedi arwain y gwaith o ddatblygu efelychydd a char demo – fersiwn llai o gar i helpu gyda modelu a symud. Mae'n esbonio rhai o'r technolegau diweddaraf y mae'r myfyrwyr ar y tîm Rasio Awtonomaidd yn cael gweithio gyda nhw.

"Yr un mawr yw Deallusrwydd Artiffisial (AI), sef y fframwaith ar gyfer canfyddiad manwl sy'n seiliedig ar weledigaeth, a elwir hefyd yn weledigaeth stereo. Mae'r tîm hefyd yn defnyddio deallusrwydd artiffisial yn system MPPI y car. Dyma'r rhan o'r system sy'n mapio'r gwahanol lwybrau ac yn rhagweld ac yn dewis y llwybrau gorau ar gyfer y cerbyd sy'n symud.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda chaledwedd, mae'r tîm hefyd yn cael defnyddio microbrosesyddion a rheolwyr fel Raspberry Pis, Arduinos a Jetson Nanos.

Rydym yn cynnal efelychiadau gan ddefnyddio ein hefelychydd ein hunain a adeiladwyd yn Unreal Engine – dyma beiriant gêm poblogaidd sydd wedi'i ddefnyddio i adeiladu gemau cyfrifiadurol fel Fortnite."

Autonomous racing simulator

Cystadleuaeth deallusrwydd artiffisial Formula Student (FS-AI)

Mae FS-AI yn herio timau prifysgol i adeiladu a datblygu'r systemau gyrru i redeg cerbyd cwbl awtonomaidd.

Mae timau'n cystadlu mewn triawd o ddigwyddiadau statig tebyg i'r brif gystadleuaeth Formula Student, gan gyflwyno cynllun dylunio a busnes, yn ogystal â digwyddiad awtonomaidd byd go iawn lle mae'n rhaid i dimau ddangos eu dealltwriaeth a'u hatebion ymarferol ar gyfer integreiddio cerbydau awtonomaidd fel ateb i drafnidiaeth yn y dyfodol. At hynny, rhaid i dimau gwblhau cyfres o deithiau awtonomaidd, gyda chyflymu, pad sgid a digwyddiadau dygnwch. Mae'r rhain yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth dechnegol timau yn ogystal ag effeithiolrwydd eu systemau gyrru annibynnol.

Cewch ragor o wybodaeth am Rasio Awtonomaidd Caerdydd ar eu gwefan a dilynwch eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau tîm diweddaraf @cardiffacing ar Instagram, TikTok, Twitter a LinkedIn.