Ewch i’r prif gynnwys

Seminarau ymchwil cyfrifiadura gweledol

Mae cyfarfod VLunch yn ddigwyddiad rheolaidd i drafod ymchwil o ddiddordeb i'r Grŵp Cyfrifiadura Gweledol.

Cynhelir y seminarau am 12:10.

Bydd croeso i bawb. Bydd mwy o seminarau'n cael eu hychwanegu at y rhestr drwy gydol y flwyddyn felly cofiwch edrych yn ôl yn rheolaidd.

Mae'r seminarau wyneb yn wyneb erbyn hyn, ac maent yn cael eu cynnal yn ystafell 3.38 adeilad Abacws.

DateSpeakerTitle
22 Mai 2024

Xinbo Wu

Rayan Binlajdam

Asesu ansawdd delweddau sydd wedi'i gael ei olygu gan arddull

Asesu iechyd coedwig drwy dechnolegau synhwyro o bell
15 Mai 2024Leandro Beltrachini (CUBRIC)Y Problemau blaen a gwrthdro mewn electro/magnetoenseffalograffeg: safbwyntiau a heriau
08 Mai 2024Kirill SidorovHeriau mewn cerddoriaeth cyfrifiadol
01 Mai 2024Robin Moore (Director, Shwsh)Deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol a chynhyrchu’r cyfryngau
24 Ebrill 2024

Xinbo Wu

Zhengyan Dong

Modelu canfyddiadol o newidiadau mewn amlygrwydd a achosir gan ansawdd yn fideos

Sicrhau ansawdd mewnol (IQA) sy'n ystyried emosiynau

17 Ebrill 2024Teodor Nikolov (School of Psychology)Gwerthuso algorithmau canfod wynebau wrth ddefnyddio data wedi’u tynnu o gamera wedi'i osod ar ben blant ifanc â Syndrom Down ac sydd heb Syndrom Down.
20 Mawrth 2024

Jingwen Sun

Huasheng Wang

Mapio hybrid er mwyn i robotiaid dan do llywio yn semantig

Cyfnewid gwybodaeth wrth asesu ansawdd delweddau Model cyfnewid gwybodaeth ar gyfer asesu ansawdd delweddau heb cyfeirnod
06 Mawrth 2024Professor Azeddine Beghdadi (Institut Galilee, University Sorbonne Paris Nord)Asesu a gwella ansawdd delweddau yng nghyd-destun delweddu a diagnosis meddygol
28 Chwefror 2024Victor Romero CanoCanfyddiad o’r amgylchedd mewn perthynas â llywio robotiaid mewn sefyllfaoedd cymdeithasol
21 Chwefror 2024

Wanli Ma

Benjamin Wiriyapong

Dysgu wedi’i oruchwylio yn rhannol ar gyfer delweddau synhwyro o bell

Problem ôl aml-foddol mewn Bayes amrywiol
14 Chwefror 2024

Shuang Song

Stephen Miles

Ymledu nodweddion - y “Canser” yn StyleGAN a'i driniaethau

Symud tuag at eglurder go iawn wedi'i hyfforddi ar ddelweddau synthetig a gynhyrchir gan Stable Diffusion
7 Chwefror 2024Ze Ji (School of Engineering)Robotiaid yn dysgu’n weithredol ar gyfer trin a llywio ymreolaethol.
31 Ionawr 2024Padraig CorcoranSut i ysgrifennu adolygiad llenyddiaeth systematig
DyddiadSiaradwrTeitl
*6 Rhagfyr 2023Kirill SidorovGwyddbwyll fel llwyfan ar gyfer ymchwil AI y gellir ei ddehongli
*29 Tachwedd 2023Darren Cosker (Microsoft Research Ltd)AI ar gyfer Deall Dynol mewn Realiti Cymysg
*22 Tachwedd 2023Jing WuDadansoddeg Weledol ym maes Dysgu Dwfn Golwg Cyfrifiadurol
*8 Tachwedd 2023Xianfang SunSegmentu Delwedd Feddygol
*1 Tachwedd 2023Wei ZhouProsesu Trochi Gweledol: O ganfyddiad dynol i Ddeallusrwydd Peiriant
*25 Hydref 2023Yipeng QinRhai meddyliau ar ofodau a dosbarthiad modelau genynnol dwfn
*18 Hydref 2023Hantao LiuRhagfynegi Olcholdeb Gweledol gan ddefnyddio Dysgu Dwfn
*11 Hydref 2023Maëliss Jallais (CUBRIC)Casgliad Bayesian cyflym a chadarn, heb debygolrwydd, gyda dysgu peiriannol
*4 Hydref 2023Paddy SlaterDysgu peiriant heb oruchwyliaeth a hunan-oruchwyliaeth ar gyfer dadansoddi delweddau meddygol meintiol
14 Mehefin 2023Bin Zhu (Prifysgol Bryste)Cyfrifiadura Bwyd o Safbwynt Amlgyfrwng
10 Mai 2023Samuel Evans (Deintyddiaeth)Ffotograffiaeth fforensig a dadansoddiad o gleisiau ym maes amddiffyn plant
7 Mai 2023

Xin Zhao

CUDAS: Meincnod Amlygrwydd Ystumion Ymwybyddiaeth o Afluniad
3 Mai 2023Huasheng WangFframwaith Atchweliad Trefnol Dwfn ar gyfer Asesiad Ansawdd Delwedd Heb Gyfeiriad
3 Mai 2023Ogechukwu UkwanduDatblygu system deallusrwydd artiffisial gadarn ar gyfer diagnosis manwl o ganser y prostad gan ddefnyddio delweddu cyseiniant magnetig
26 Ebrill 2023Yukun LaiCynhyrchu a Golygu Cynnwys Gweledol yn Seiliedig ar Ddysgu
19 Ebrill 2023Naheed Akhtar (COMSATS, Pacistan)Canfod Ymyrryd Amserol mewn Fideos
19 Ebrill 2023

Yun Zhang (Prifysgol Cyfathrebu Zhejiang, Tsieina)

Trin cynnwys panorama 360 gradd ar y sffêr
8 Mawrth 2023Wassim Jabi (Ysgol Pensaernïaeth)Integreiddio geometreg, topoleg, a gwybodaeth mewn pensaernïaeth
1 Mawrth 2023

Abacws, Ystafell 0.04   
Agnethe Olsen (Ysgol y Biowyddorau)Golwg cyfrifiadurol mewn ecoleg clefyd
1 Mawrth 2023

Abacws, Ystafell  0.04
Yun Zhang (Prifysgol Cyfathrebu Zhejiang, Tsieina)Trin cynnwys panorama 360 gradd ar y sffêr
8 Chwefror 2023Zhengyan DongNodi peryglon wrth werthuso modelau amlygrwydd ar gyfer fideos
8 Chwefror 2023Iris Xin ZhaoCyfrifiadur VS Dynol: Arbrawf newydd (VISES) i werthuso cyflawniad rhagfynegi amlygrwydd
DyddiadSiaradwrTeitl
30 Tachwedd 2022Fahd AlhamazaniSiapiau 3D: Cwblhau dyfnder a gwerthuso metrig
30 Tachwedd 2022Njuod AlsudaysAFPSNet: Rhan Aml-Ddosbarth Parsing yn seiliedig ar Sylw Graddfa ac Ymasiad Nodwedd
23 Tachwedd 2022Oliver van Kaick (Prifysgol Carleton, Canada)Creu Cynnwys Graffeg Cyfrifiadurol dan Arweiniad gyda Rhwydweithiau Niwral
16 Tachwedd 2022Yuanbang LiangArchwilio a manteisio ar ddyraniadau tebygolrwydd canolbwyntiau ar gyfer samplu cudd GAN o ansawdd uchel
16 Tachwedd 2022Xinbo WuDadansoddiad o ansawdd fideo shifft amlygrwydd wedi’i ysgogi gan ofod ac amser
9 Tachwedd 2022Abdulkerim Duman (Ysgol Peirianneg)Segmentu Tiwmorau'r Ymennydd: Cymwysiadau Clinigol
2 Tachwedd 2022Oktay KarakuSgwrs anffurfiol ar arsylwi ar y ddaear ar gyfer heriau amgylcheddol
2 Tachwedd 2022Paul RosinSgwrs anffurfiol am fy nhrafferthion gyda phenglogau a momentau gromlin 3D gwrthgyferbyniol affiniol
25 Mai 2022Amir Vaxman (Prifysgol Utrecht)Meysydd Cyfeiriadol Trefn Uchel a Gradd
18 Mai 2022Aaron Zhang (Prifysgol Bryste)Cywasgiad Fideo Dwfn Wedi’i Ysbrydoli’n Ganfyddiadol
11 Mai 2022Zien MaMeintioli Metabolaidd gyda Sbectrosgopeg Cyseiniant Magnetig a Phrosesu Signal Sbectrwm gan ddefnyddio Pensaernïaeth Awtoengodiwr
4 Mai 2022Wanli MaAsio Delweddau Aml-foddol Synhwyro o Bell ar gyfer Mapio Gorchudd Tir
23 Mawrth 2022Peng Song (Prifysgol Technoleg a Dylunio Singapore)Adeiladi Cyfrifiadurol ar gyfer Gwneud yn Ddigidol
16 Mawrth 2022Hateef AlshewaierDull Cyfunol ar gyfer Segmentu Delwedd Meddygol
9 Mawrth 2022Marco PalomboSafbwyntiau ar ddelweddu microstrwythur ymennydd a bwerir gan AI
2 Mawrth 2022Ben Daubney (MBDA)Prosesu delweddau yn y diwydiant: Arfau Cymhleth
23 Chwefror 2022Nobuyuki Umetani (Prifysgol Tokyo)Optimeiddio Dylunio Rhyngweithiol mewn Gwneuthuriad Cyfrifiadurol
16 Chwefror 2022Sophie Shermer (Prifysgol Abertawe)MRI meintiol a Sbectrosgopeg: o feintioli cemegau yn yr ymennydd i offer diagnostig ar gyfer canser y prostad
9 Chwefror 2022Yueran MaDulliau Traddodiadol yn erbyn Dulliau Dysgu Dwfn ar gyfer Asesu Ansawdd Delwedd Meddygol
2 Chwefror 2022Igor Rizaev (Prifysgol Bryste)Efelychiad SAR: nodweddion wrth ddelweddu tonnau môr ac olion llong
DyddiadSiaradwrTeitl
8 Rhagfyr 2021Tiantian Liu (Taichi Graphics)Tiwtorial ymarferol o Iaith Rhaglennu Taichi
1 Rhagfyr 2021Irtaza Khalid a Frank LangbeinAtgyfnerthu Dysgu a Rheoli Cwantwm Cadarn ar gyfer Trosglwyddo Sbin a Sbectrosgopeg Cyseiniant Magnetig
24 Tachwedd 2021Jianxun Lou / Xin ZhaoAstudiaeth o symudiadau llygaid saccadig mewn delweddu diagnostig / Metrig ar gyfer meintioli amrywiad amlygrwydd a achosir gan ansawdd delwedd
17 Tachwedd 2021Paul Rosin (Prifysgol Caerdydd)Algorithmau Golwg Cyfrifiadurol Syml
26 Mai 2021Oktay Karakus (Prifysgol Bryste)A allwn ni synhwyro galwad y môr? Monitro Morol trwy Ddelweddu Cyfrifiadurol Synhwyro o Bell
19 Mai 2021Jungong Han (Prifysgol Aberystwyth)Canfod Amlygrwydd Delwedd: O Rwydwaith Niwral Cymhleth i Rwydwaith Capsiwl
12 Mai 2021Shih-Yuan Wang (Prifysgol Genedlaethol Yang Ming Chiao Tung, Taiwan)Roboteg Bensaernïol
21 Ebrill 2021Robert Roithmayr (Donau-Universität Krems, Awstria)Modelu Cyfrifiadurol a Pheirianneg Strwythurau Pilen Tynnol
24 Mawrth 2021Hein Min Htike (Prifysgol Caerdydd)Sbectol AR fel cymorth symudedd i bobl sydd â golwg wael
10 Mawrth 2021Xiangxu Yu (Prifysgol Texas yn Austin)Rhagfynegi ansawdd y fideos cywasgedig gyda ystumiadau sy'n bodoli eisoes
10 Chwefror 2021Ralph MartinFy argraffydd 3D newydd
27 Ionawr 2021Damian Farnell (Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd), Tom HartleyOrthodonteg a delweddu 3D a modelau ystadegol aml-amrywiol o siâp/esbonio methiant: Ymchwilio i Syrpreis a Disgwyliad mewn CNN
13 Ionawr 2021Xin ZhaoDysgu dwfn yn erbyn Algorithmau Traddodiadol ar gyfer Rhagfynegi Amlygrwydd o Ddelweddau wedi'u Gwyrdroi
DyddiadSiaradwrTeitl
16 Rhagfyr 2020Stefano ZappalaA all Dulliau Cofrestru ar gyfer Niwroddelweddu ddilyn Anffurfiad Biomecanyddol? Optimeiddio ar ddau faes biofidelig
2 Rhagfyr 2020Ian Grimstead (y Swyddfa Ystadegau Gwladol)Amcangyfrif gweithgaredd cerbydau a cherddwyr o gamerâu traffig trefi a dinasoedd
18 Tachwedd 2020Ethan Dickson (Prifysgol Caerdydd ac Orbital Media), Joseph Redfern, Frank LangbeinSesiwn gymysg ar bynciau llosg ac offer defnyddiol
4 Tachwedd 2020Ethan Dickson (Prifysgol Caerdydd ac Orbital Media)Synthesis Avatar sy'n cael ei Sbarduno gan Lleferydd
29 Ebrill 2020Hongjin LyuTrosglwyddo arddull dyfrlliw
22 Ebrill 2020Meijing Gao (Prifysgol Yanshan, Tsieina)System delweddu microsgop thermol micro-sganio optegol
18 Mawrth 2020Sen-Zhe Xu (Prifysgol Tsinghua, Tsieina)Cyfieithu aml-nodwedd delwedd i ddelwedd ar y pryd
11 Mawrth 2020Zhongyu Jiang (Prifysgol Tianjin, Tsieina)Reference Guided Face Super-Resolution via 3D Morphable Modeling
4 Mawrth 2020Qian Xie (Prifysgol Nanjing Aeronautics a Astronautics, Tsieina)Cyflwyniad byr o ddysgu dwfn ar gwmwl pwynt 3D
26 Chwefror 2020Han LiuDysgu Peiriannol Seiliedig ar Gyfrifiadura Gronynnog ar gyfer Prosesu Dwfn Data Anstrwythuredig
19 Chwefror 2020Salma Al-QazzazDeep Learning-based Brain Tumour Image Segmentation with Extension to Stroke lesion Segmentation
12 Chwefror 2020Fahd Alhamazani3DSA-GAN: 3D Self-Attention GAN for Shape Completion from Single-View Depth Images
5 Chwefror 2020Brendan McCane
Prifysgol Otago, Seland Newydd
Ailadeiladu fertebra 3D o belydrau x dwy haen
29 Ionawr 2020Paul RosinTrosglwyddo Arddull Niwral gyda Gwybodaeth Ychwanegol
22 Ionawr 2020Mark Hall
Y Brifysgol Agored
This is not funny
15 Ionawr 2020Emin Zerman
Coleg y Drindod Dulyn
Canfyddiad ac asesu ansawdd ar gyfer technolegau delweddu trochol
5 Ionawr 2020Feng Zhou
Prifysgol Beihang, Tsieina
Sgwrs fach ar segmentu semantig o RGB i RGBD
DyddiadSiaradwrTeitl
4 Rhagfyr 2019Dalia AlfarasaniMesur amlygrwydd rhwyll 3D gan ddefnyddio traciwr llygad
27 Tachwedd 2019Roberto DykeLlunio gohebiaeth a chofrestru gyda anffurfiadau anisometrig
20 Tachwedd 2019Yukun LaiModelau cynhyrchiol ar gyfer delweddau a siapiau 3D
13 Tachwedd 2019Richard BoothCyflwyniad byr i adolygu cred a rhai cysylltiadau posibl â golwg cyfrifiadurol
6 Tachwedd 2019Yue Peng
Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieina
Cyflymu ADMM ar gyfer efelychu effeithlon ac optimeiddio
30 Hydref 2019Daniel FinneganEi gyflwyniad papur CHI diweddar
23 Hydref 2019Yipeng QinDeall sut mae GANs yn gweithio mewn gwirionedd
16 Hydref 2019Bailin DengTuag at brosesu geometreg graddadwy (heb ddatrys systemau llinol)
17 Gorffennaf 2019Changhao Chen (Prifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn, Tsieina)

Dulliau dysgu ar gyfer lleoleiddio cadarn

17 Gorffennaf 2019Xiaofeng He (Prifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn, Tsieina)Technoleg llywio wedi’i hysbrydoli gan fywyd
12 Mehefin 2019Matthias TrederModelu rhagfynegol o ddelweddau MR gan ddefnyddio rhwydweithiau niwral cyfnewidiol
5 Mehefin 2019Ran Song a Karina Rodriguez Echavarria
Prifysgol Brighton 
Dadansoddi a defnyddio gwrthrychau 3D i gefnogi cynulleidfaoedd i ymgysylltu â chynnwys 3D, gan gynnwys gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol
29 Mai 2019Ethan Dickson
Prifysgol Caerdydd ac Orbital Media 
Talking heads: Speech driven facial modelling and video synthesis
22 Mai 2019Bo Li
Prifysgol Nanchang Hangkong
Lliwio lluniau
15 Mai 2019David HumphreysGwella algorithmau gramadeg byrraf ar gyfer dadansoddi sgoriau cerddorol
10 Ebrill 2019David Pickup
FiveAI
Adeiladu cerbyd ymreolaethol
3 Ebrill 2019Heejune Ahn
SeoulTech
Golwg cyfrifiadurol ac algorithmau dysgu dwfn ar gyfer ymgais brethyn rhithwir seiliedig ar ddelwedd 2-D
27 Mawrth 2019Tim Ellis
Prifysgol Kingston
Edrych ar bobl - mesur cwympiadau a rhyngweithiadau
20 Mawrth 2019Mark Hall
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Rhyngwynebau gweledol ar gyfer archwilio treftadaeth ddiwylliannol ddigidol
13 Mawrth 2019Joseph RedfernCysylltu trais gyda phwyntiau o ddiddordeb trefol
6 Mawrth 2019Julien SchroeterLleoleiddio tymhorol dan oruchwyliaeth wan trwy ddysgu cyfrif digwyddiadau
27 Chwefror 2019Darren Cosker
Prifysgol Caerfaddon
Cipio symudiad, dadansoddi ac ymchwil animeiddio yn CAMERA
20 Chwefror 2019Hantao LiuDefnyddio data tracio llygad
13 Chwefror 2019Paul RosinCydberthynas gwrthdroi ar gyfer samplu delwedd
6 Chwefror 2019Xianfang SunDelwedd ansawdd uchel iawn
30 Ionawr 2019Hantao LiuArddangosiad ac enghreifftiau o dracio llygaid
23 Ionawr 2019Stefano ZappalaA yw eich ymennydd yn anffurfio? Ymchwiliad yn y corff o shifft ymennydd lleoliadol
16 Ionawr 2019David George
Prifysgol Abertawe
Technegau dysgu sy'n cael eu gyrru gan nodwedd ar gyfer segmentu siâp 3D
9 Ionawr 2019Abraham Nieva De La HidalgaCymhwyso segmentu semantig ar gyfer prosesu setiau data delwedd fawr o gasgliadau hanes naturiol
DyddiadSiaradwrTeitl
5 Rhagfyr 2018Jing WuGweld yr anweladwy: Lleoli gwrthrychau o adlewyrchiadau gweledol
28 Tachwedd 2018Aled OwenBle mae'r bêl? Cynrychiolaethau hunan-oruchwyliedig ar gyfer chwaraeon tîm
21 Tachwedd 2018Bailin DengCyflymiad Anderson ar gyfer optimeiddio geometreg ac efelychu ffiseg
14 Tachwedd 2018Thomas HartleyRhedeg rhwydweithiau niwral troellol
7 Tachwedd 2018Nicholas Wardhana
Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Topologic: Pecyn cymorth ar gyfer modelu ac archwilio pensaernïol gofodol a thopolegol
31 Hydref 2018Yuhua LiCanfod newydd-deb: Gwybod yr anhysbys o’r hysbys
24 Hydref 2018Zeliang WangPolynomial matrix eigenvalue decomposition techniques for multichannel signal processing
17 Hydref 2018Dietmar Saupe
Prifysgol Konstanz, Yr Almaen
KonIQ-10k: Cronfa ddata sy'n ddilys yn ecolegol ar gyfer dysgu dwfn o asesiad ansawdd delwedd ddall
10 Hydref 2018Hui Huang Zhao
Prifysgol Normal HengYang, Tsieina
Trosglwyddo arddull delwedd gan ddefnyddio CNN dwfn
3 Hydref 2018Juncheng Liu
Prifysgol Peking, Tsieina
Cyd-segmentu modelau 3D sy'n cael eu sbarduno gan y ddelwedd

Ymholiadau

Cyfeiriwch yr holl gwestiynau am y rhaglen seminar ymchwil hon at:

Yr Athro Paul Rosin

Yr Athro Paul Rosin

Professor of Computer Vision

Email
rosinpl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5585