Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i astudio yn Gymraeg

Gwyliwch fyfyriwr yn esbonio sut y derbyniodd gefnogaeth i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i'w helpu i wella eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig tra eu bod yn astudio unai yn rhannol neu'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae sawl mantais i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond os nad ydych yn teimlo'n ddigon hyderus i astudio cwrs yn gyfan gwbl trrwy gyfrwng y Gymraeg, mae nifer o gyrsiau sydd yn caniatáu i chi astudio rhan o'r cwrs yn Gymraeg hefyd.

Mae gennym diwtoriaid ac aelodau o staff sydd wrth law i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr astudio'n llwyddiannus yn Gymraeg. Mae hawl gan bob myfyriwr i gael tiwtor personol Cymraeg os yw'n dymuno hynny.

Cymraeg i Bawb

Os ydych yn chwilio am gefnogaeth fwy ffurfol, mae'r rhaglen Cymraeg i Bawb yn cynnig cyfle i wella eich sgiliau ieithyddol tra byddwch yn astudio'n y Brifysgol. Mae'r cwrs, sy'n cael ei redeg gan Ysgol y Gymraeg yn cynnig cyngor arbenigol a phroffesiynol.