Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y newyddion diweddaraf am weithgarwch staff a myfyrwyr Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cangen Caerdydd o Goleg Cymraeg Cenedlaethol Cymru yn gwobrwyo ymchwilwyr llwyddiannus.

Cangen Caerdydd yn dathlu amrywiaeth ymchwil y Brifysgol

26 Mawrth 2019

Daeth Cangen Prifysgol Caerdydd o’r Coleg Cymraeg at ei gilydd brynhawn dydd Gwyl Dewi eleni i ddathlu amrywiaeth gwaith ymchwil y Brifysgol.

Llysgenhadon dros yr iaith

11 Chwefror 2019

Myfyrwyr yn chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo addysg uwch trwy’r Gymraeg

Hefin Jones

Anrhydedd Eisteddfod i Dr Hefin Jones

30 Ebrill 2018

Medal am gyfraniad gydol oes 'darlithydd ysbrydoledig' ac ymchwilydd.

Noson Pitsa a Pheint

Noson lwyddiannus i groesawu glas fyfyrwyr

11 Hydref 2017

Cynhaliwyd noson gymdeithas yn 29 Park Place i groesawu myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.

Girl playing hopscotch

A yw ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne-ddwyrain Cymru yn ‘ddosbarth canol’?

7 Awst 2017

Arbenigwr yn y Brifysgol yn archwilio'r mater yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Llais y Maes interviewing Alun Cairns

Myfyrwyr yn cael profiad o fywyd newyddiadurwr

3 Awst 2017

Llais y Maes yn dathlu pum mlynedd o fod yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda chyfleoedd newydd i fyfyrwyr y cyfryngau

Welsh flag mosaic

Ydy Cymru’n cael ei phortreadu’n deg ar y teledu?

3 Awst 2017

Arweinwyr y diwydiant cyfryngau yn cael eu holi mewn digwyddiad pwysig gan Brifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Eisteddfod Sign

Gwneud synnwyr o Gymru sy’n newid

25 Gorffennaf 2017

Amseroedd cythryblus yn cael eu harchwilio gan arbenigwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Caerdydd Danddaearol: Dylan Foster Evans yn rhoi’r ddinas Gymraeg ar y map

28 Mehefin 2017

Map trên tanddaearol yn dangos Caerdydd mewn ffordd unigryw gan gynnig cipolwg cyffrous ar hanes a phresennol y brifddinas

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg

Ysgoloriaeth PhD newydd ar gyfer prosiect ar amrywio a newidiadau ieithyddol

22 Mai 2017

Mae Ysgol y Gymraeg yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer doethuriaeth ar amrywio a newid ieithyddol yn y Gymraeg.