Ewch i’r prif gynnwys
Dr Angharad Naylor

Dr Angharad Naylor

Uwch-ddarlithydd

Email
nayloraw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9007
Campuses
1.63, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Uwch ddarlithydd ac yn Diwtor Personol Hŷn yn Ysgol y Gymraeg. Rwyf hefyd yn Bartner Academiadd, Cefnogi Dysgu Personol yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

Yn Ysgol y Gymraeg, rwy'n arwain modiwl C3660 Yr Ystafell Ddosbarth ar lefel 6 (blwyddyn 3), modiwl CY2205 Yr Iaith ar Waith ar lefel 5 (blwyddyn 2) ac yn cyfrannu at lawer o fodiwlau sy'n cynnwys agweddau ar iaith, diwylliant a llenyddiaeth.

Yn yr Academi Dysgu ac Addysgu rwy'n Bartner Academaidd sy'n arwain ac yn gweithio ar y prosiect Cefnogi Dysgu Personol. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar ffyrdd i ddatblygu ac atgyfnerthu'r gefnogaeth sydd ar gael i staff a myfyrwyr trwy ystod o gyfleoedd a gweithagrwch gan gynnwys tiwtora personol.

Diddordebau ymchwil

 • Addysgeg
 • Addysgeg iaith
 • Cynllunio a chreu cwricwlwm
 • Dysgu ac addysgu'r Gymraeg fel ail iaith
 • Cefnogi dysgu personol - tiwtora personol, mentora, cymunedau dysgu, datblygu profiadau myfyrwyr

Bywgraffiad

Dechreuais fy nghyfnod yn Ysgol y Gymraeg yn 2000 fel myfyrwraig israddedig ar y radd BA yn y Gymraeg. Cwblheais radd BA, ac MA yn yr Ysgol cyn cwblhau traethawd PhD ar waith Dafydd ap Gwilym a damcaniaethau ôl-drefedigaethol yn 2009.
Bûm yn gweithio fel tiwtor ar y Cynllun Sabothol Iaith-Gymraeg cyn cael fy mhenodi'n ddarlithydd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Ysgol rhwng 2012-2017. Bûm yn Rheolwr Cymraeg i Bawb ac yn gyfrifol am lansio'r rhaglen honno yn y brifysgol yn 2016, yn ogystal â darlithio ar ystod o fodiwlau ar draws y ddarpariaeth BA. Rwyf bellach yn Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

2022: Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, categori Hyrwyddwr Addysg Gymraeg

2019: Rhestr fer Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, categori Hyrwyddwr Addysg Gymraeg

2017: Enwebiad Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd; categori Rhagoriaeth wrth ddatblygu profiadau myfyrwyr

2013 - presennol: enwebiadau ar gyfer Gwobraeu Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd; categori Tiwtor Personol; Hyrwyddwr Addysg Gymraeg, Aelod o Staff Ysbrydoledig; Arwr COVID-19; Aelod o Staff Mwyaf Cynorthwyol (cyrraedd y Rhestr Fer yn 2013, 2016, 2022)

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Pwyllgorau ac adolygu

Haf 2022: Cymedrolydd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - mewn perthynas â chais Llywodraeth Cymru i’r Coleg gyflawni gwaith mewn perthynas â sgiliau iaith Gymraeg myfyrwyr ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon.

2020 – presennol: Arholwr Allanol Prifysgol De Cymru: Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg; Modiwlau Eich Gyrfa(lefel 4, 5, 6)

2018 – presennol: Arholwr Allanol Prifysgol Bangor: Rhaglen y Cynllun Sabothol Cenedlaethol

2017 – presennol: Arholwr Allanol Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Rhaglen y Cynllun Sabothol Cenedlaethol

Addysgu

Addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Rwy'n arwain modiwl CY3600 Yr Ystafell Ddosbarth (lefel 6) sy'n cynnig cyfleoedd i ystryied agweddau ar y cwriclwm, addysgeg, addysgeg iaith a chyd-destun dysgu ac addysgu'r Gymraeg yn benodol.

Rwy'n arwain CY2205 Yr Iaith ar Waith yn yr ail flwyddyn sy'n cynnig profiadau ymarferol i fyfyrwyr ystyried y defnydd o'r Gymraeg mewn cyd-destunau proffesiynol. Mae myfyrwyr yn cwblhau lleoliadau profiadau gwaith ar y modiwl hwn.

Rwyf hefyd yn arwain a dysgu (neu wedi arwain a dysgu) modiwlau ar yr iaith Gymraeg a modiwlau llenyddol. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

 • Sgiliau Llafar (yn y Gymraeg)
 • Sgiliau Astudio Llenyddiaeth
 • Sgiliau Academaidd Uwch
 • Y Gymraeg heddiw
 • Y Gymraeg yn y Gymru gyfoes
 • Iaith ac Ystyr
 • Awdur, Testun a Darllenydd
 • Blas ar Ymchwil
 • Ymchwilio Estynedig
 • Ymchwilio Estynedig Proffesiynol
 • MA - Pwnc arbenigol 2 (llwybr ieithyddiaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar gynllunio cwricwlwm ac addysgeg iaith

Addysgu Blaenorol ym maes Cymraeg i Oedolion

Rwyf wedi addysgu ar y cyrsiau canlynol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg:

 • Cynllun Sabothol Cenedlaethol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg
 • Cymraeg i Oedolion
 • Rheolwr Prosiect Cymraeg i Bawb (Prifysgol Caerdydd)

Supervision

Proffiliau allanol

Unedau Ymchwil