Ewch i’r prif gynnwys
Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Deon y Gymraeg, Darlithydd Uwch mewn Athroniaeth a Darlithydd Cysylltiol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
williamsh47@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4806
Campuses
1.40, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf yn athronydd gwleidyddol ac yn Ddeon y Gymraeg. Rwy'n gyfrifol am ddarparu modiwlau ar draws prifysgolion Cymru gan gynnwys Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Yn ogystal rwy'n cydlynu datblygiad strategol y maes o fewn strwythurau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Erbyn hyn rwyf wedi creu dau fodiwl 20 credyd ar gyfer pob blwyddyn israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd yn galluogi myfyrwyr i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae fy meysydd addysgu yn cynnwys:

 • Athroniaeth foesol a gwleidyddol
 • Cyfiawnder byd-eang
 • Hanes syniadaeth wleidyddol
 • Athroniaeth ac athrawiaeth yng Nghymru.

Bywgraffiad

Rwy'n Ddarlithydd Cenedlaethol Athroniaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac ymunais â'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2012.

Yn wreiddiol o Ddole, gogledd Ceredigion, fel myfyriwr israddedig astudiais Athroniaeth a Seicoleg yn yr LSE. Yna fel Ysgolhaig Morrell astudiais ddamcaniaeth wleidyddol ym Mhrifysgol Efrog. Astudiais radd Ph.D. yn Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn 2009, lle ces i fy swydd gyntaf fel darlithydd.

Yn gweithio fel darlithydd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fy nghyfrifoldeb i yw i ymestyn dysgu athroniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwmpasu meysydd athroniaeth wleidyddol, damcaniaeth wleidyddol ryngwladol, a hanes syniadau. Mae gennyf ddiddordeb penodol yn athroniaeth John Rawls ac rwyf wedi treulio amser fel ymchwilydd gwadd ym Mhrifysgol Tennessee University gyda'r ysgolhaig Rawlaidd o fri, David Reidy.

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Williams, H. L. 2013. The law of peoples. In: Mandle, J. and Reidy, D. A. eds. A Companion to Rawls. Blackwell Companions to Philosophy Wiley-Blackwell, pp. 327-345.
 • Williams, H. 2013. Rhyfel Cyfiawn ac Athroniaeth John Rawls. In: Matthews, E. G. ed. Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch - Ysgrifau Ar Athroniaeth Wleidyddol. Astudiaethau Athronyddol Aberystwyth: Y Lolfa, pp. 35-56.

2012

2011

2010

Addysgu

Diddordebau dysgu

 • athroniaeth wleidyddol ryddfrydol gyfredol
 • theorïau cyfiawnder byd-eang
 • hanes meddyliau gwleidyddol
 • athroniaeth ac athrawiaeth yng Nghymru

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwmpasu meysydd athroniaeth wleidyddol, damcaniaeth wleidyddol ryngwladol, a hanes syniadau. Hyd yn hyn, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar sut mae damcaniaethwyr rhyddfrydol cyfredol yn mynegi dyletswyddau byd-eang a'u hymagweddau i gwestiynau cyfiawnder byd-eang ac anghyfiawnder.

Mae fy monograff, On Rawls, Development and Global Justice: The Freedom of Peoples, yn ymhelaethu ar  waith Rawls ym maes gwleidyddiaeth ryngwladol, yn hyrwyddo pragmatiaeth a goddef gwahaniaeth, gan gynnig dewis arall i'r drafodaeth am adeiladu democratiaeth.

Yn fy ymchwil presennol, rwy'n ehangu fy sylwebaeth am ddamcaniaeth rhyngwladol Rawls, yn ysgrifennu'n benodol am ryfeloedd cyfiawn ac hyrwyddo democratiaeth. Mae gennyf ddiddordeb mewn cymeriadau allweddol yn hanes athroniaeth, gwelidyddiaeth a diwynyddiaeth yng Nghymru. Yn arbennig, rwy'n canolbwyntio ar eu cysylltiadau gyda thraddodiadau ffyrdd o feddwl egalitaraidd a radical.

Diddordebau ymchwil

 • athroniaeth wleidyddol
 • theori wleidyddol rhyngwladol
 • hanes syniadau yng Nghymru
 • John Rawls