Ewch i’r prif gynnwys

I staff

Mae aelodaeth yn agored i bob aelod staff academaidd ac academaidd-gysylltiedig sy'n dymuno ymaelodi.

Aelodau o Gangen Caerdydd
O'r chwith i'r dde: Dr Angharad Naylor, Sara Whittam, Gaynor Williams, Dr Zoe Morris-Williams.

Cewch nifer o fanteision yn sgil bod yn aelod o'r Gangen. Un o'r manteision hyn yw eich bod yn cael y cyfle i chwarae rhan lawn yn llywodraethiant y gangen.

Y buddion

Bydd Staff Prifysgol yn derbyn y buddion / manteision canlynol hefyd wrth ymaelodi â'r Coleg:

  • Y cyfle i ethol cyfarwyddwr staff i weithredu ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg a fydd hefyd yn gweithredu fel Cadeirydd Bwrdd Academaidd y Coleg.
  • Derbyn gwybodaeth, a bod yn gymwys i ymgeisio am gyllid drwy Gronfa Brosiectau a Datblygiadau Strategol y Coleg.
  • Derbyn gwybodaeth am gyfleoedd i'r Brifysgol ymgeisio am gyllid tuag at gynyddu capasiti staffio – drwy'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil Ôl-raddedig, a'r Cynllun Staffio.
  • Mynediad at adnoddau a deunyddiau dysgu ac addysgu ar y Porth.
  • Bod yn gymwys i greu modiwlau ar y Porth (h.y. rôl 'hyfforddwr' ar y Porth).
  • Derbyn gwybodaeth am weithdai hyfforddi a datblygu staff.
  • Derbyn gwybodaeth reolaidd am weithgareddau'r Coleg –fel cynadleddau ymchwil, cynadleddau pwnc, lansiadau, a gweithgareddau cenedlaethol gan gynnwys gweithgareddau mewn sioeau a gwyliau cenedlaethol.