Ewch i’r prif gynnwys

Ein nod yw ysbrydoli ac annog myfyrwyr a staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg drwy adeiladu system addysg a hyfforddiant dwyieithog sy'n agored i bawb.

Rydym yn cydweithio â Deon y Gymraeg, Yr Academi Gymraeg ac Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr dros y Gymraeg, Cymuned a Diwylliant Cymru, i adeiladu gweithlu dwyieithog a meithrin amgylchedd Cymraeg cynhwysol a chadarnhaol i bawb ym Mhrifysgol Caerdydd.

mortarboard

Dewis o hyd at 80 o gyrsiau

Mae gennym hyd at 80 cwrs mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg

mobile-message

Cyfleoedd i chi

Gallwch glywed am yr amrywiaeth o gyfleoedd i astudio neu ymgysylltu â'r Gymraeg, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau cymdeithasol y gangen

academic-school

Datblygu eich sgiliau iaith

Gallwn eich helpu i astudio ar gyfer ein Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg i wella eich hyder a'ch sgiliau ieithyddol

briefcase

Datblygu sgiliau ar gyfer y gweithle

Rydym am i'n graddedigion allu defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle a chyfrannu'n ddwyieithog at fywyd economaidd, cymdeithasol, a diwylliannol Cymru

location

Bod wrth galon y Gymru fodern

Caerdydd yw cartref y Senedd, Llywodraeth Cymru, y BBC, ITV, yn ogystal â nifer o sefydliadau cenedlaethol eraill

submission

Ehangu addysgu ac ymchwil

Rydym am cynyddu gallu ein staff i gryfhau hunaniaeth ac arweinyddiaeth Gymraeg y brifysgol

Ymunwch â chymuned y gangen am gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a'ch gyrfa. Fel aelod o staff, gallwch ymgeisio am arian fel Grant Bach, Grant Arloesi a'r Gronfa Gydweithredol. Fel myfyriwr, byddwch yn derbyn ysgoloriaethau a hyfforddiant i roi hwb i'ch astudiaethau neu ymchwil.
Elliw Iwan, Swyddog Cangen Prifysgol Caerdydd

Cynnig Caerdydd

Rydym yn sefydliad Cymreig sydd â safbwynt byd-eang, ac mae ein hiaith wedi'i blethu i wead ein sefydliad. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg yn ein holl weithgareddau er mwyn sicrhau ei bod wedi'i integreiddio i'n hunaniaeth, gweithrediadau, ein cymunedau, a'n bywyd o ddydd i ddydd mewn ffordd sy'n cynnwys ein holl staff a myfyrwyr.

Mae'r fideo canlynol yn cynnwys cerdd a chyfansoddwyd gan Osian Rhys Jones, a enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017 am ei gerdd Yr Arwr/Arwres a chaiff ei pherfformio gan Annell Dyfri, sy'n raddedig o Ysgol y Gymraeg y Brifysgol a chyn-lywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg.

Welsh students

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Welsh students

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg

Welcome to Cardiff sign

Bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae cyfleoedd niferus i ddysgu Cymraeg a chael eich trochi yn niwylliant bywiog Cymraeg Caerdydd

Cwrdd â'r tîm

Cadeirydd y gangen

Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Siarad Cymraeg
williamsh47@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 4806

Staff academaidd

Sian Morgan Lloyd

Sian Morgan Lloyd

Siarad Cymraeg
lloydsm5@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6843
Christine Munro

Christine Munro

Siarad Cymraeg
munroc2@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 225 10489
Anwen Davies

Anwen Davies

Siarad Cymraeg
daviesa107@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 225 11788

Staff y brifysgol

Dr Angharad Naylor

Dr Angharad Naylor

Siarad Cymraeg
nayloraw@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2087 9007
Dr Mathew Pugh

Dr Mathew Pugh

Siarad Cymraeg
pughmj@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6862
Alexandra Llewelyn

Alexandra Llewelyn

Siarad Cymraeg
llewelynaf@cardiff.ac.uk
+44(0)29 2087 4704
Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Siarad Cymraeg
williamsh47@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 4806

Staff cysylltiedig

Dr Hefin Jones

Dr Hefin Jones

Siarad Cymraeg
jonesth@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 5357
Anna Loh

Anna Loh

Siarad Cymraeg
loha@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2087 0413
Yr Athro Eleri Rosier

Yr Athro Eleri Rosier

Siarad Cymraeg
rosiere@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6479
Yr Athro Richard Wyn Jones

Yr Athro Richard Wyn Jones

Siarad Cymraeg
wynjonesr@cardiff.ac.uk
+44(0)29 2087 5448

Darganfod mwy am ein gwaith

Logo Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sut i ymuno a chlywed am fanteision aelodaeth y Coleg

Social media Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dilynwch y gangen ar y cyfryngau cymdeithasol

Y newyddion, digwyddiadau a'r cyfleoedd diweddaraf o gangen Caerdydd

Welsh flag projected onto Main Building

Prifysgol Gymreig

Rydym yn sefydliad Cymreig sydd â golwg fyd-eang, a'r Gymraeg wedi'i gwreiddio yng ngwead ein prifysgol.

Digital education

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ddarganfyddwr cyrsiau'r Coleg i weld beth allwch chi ei astudio yn Gymraeg

Teachers

Ysgoloriaethau

Cynigir cymorth ariannol i fyfyrwyr israddedig a graddedigion gan y Coleg

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Hyrwyddo eich sgiliau yn y gweithle gyda'r Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Cysylltu â'r gangen

Elliw Iwan

Elliw Iwan

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Siarad Cymraeg
Email
iwaneh@caerdydd.ac.uk