Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Tynnu llun o dri dyn a menyw o flaen wal oriel

Mae Tîm o Brifysgol Caerdydd wedi ennill un o Wobrau Horizon ar ôl datblygu dull gwyrddach o gynhyrchu Neilon

12 Mehefin 2024

Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cydnabod cam sylweddol tîm y Brifysgol tuag at uchelgais sero net y sector cemegol

Professor Deborah Kays

Dewch i gwrdd â Phennaeth newydd ein Hysgol

3 Mehefin 2024

Cardiff graduate Professor Deborah Kays appointed Head of School

Portread o'r Athro Syr Richard Catlow

Breinio anrhydedd uchaf y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar un o ymchwilwyr y Brifysgol

17 Mai 2024

Enwyd yr Athro Syr Richard Catlow yn un o gymrodyr er anrhydedd y Gymdeithas ar gyfer 2024

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Bydd canolfan Prifysgol Caerdydd yn manteisio ar gyfle gweithgynhyrchu sylweddol sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU

Ymchwil sy’n torri tir newydd yn gosod trap i ddal pryfed tywod a allai fod yn farwol

11 Ebrill 2024

Darganfu gwyddonwyr yr ensym penodol y mae pryfed tywod yn ei ddefnyddio er mwyn creu fferomon(au) i ddenu partneriaid

Ymchwilydd yn profi dŵr mewn labordy

Gwobr fawreddog i dechnoleg drawsffurfiol sydd â’r potensial i drawsnewid triniaeth dŵr yn y DU a ledled y byd

21 Chwefror 2024

Cydweithrediad rhwng academia a diwydiant ymhlith 10 enillydd Her Darganfod Dŵr gyntaf Ofwat

Professor Graham Hutchings

Yr Athro Graham Hutchings yn ennill gwobr catalysis moleciwlaidd newydd

5 Chwefror 2024

Mae ein Hathro Regius wedi ennill Gwobr Darlithio Catalysis Moleciwlaidd

Dr Alberto Rodan Martinez at the IChem Awards

Ymchwilwyr yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Byd-eang IChemE 2023

20 Rhagfyr 2023

Mae Gwobrau Sefydliad y Peirianwyr Cemegol (IChemE) yn cael eu cydnabod yn eang fel gwobrau peirianneg gemegol mwyaf mawreddog y byd.

Mae'r ddelwed o'r tîm ymchwil a'r prototeip o’u cynnyrch mislif.

Bydd cymunedau gwledig anghysbell yn Nepal yn cymryd rhan mewn astudiaeth ar gynnyrch y mislif sy’n hunan-lanhau

7 Rhagfyr 2023

Maetechnoleg arloesol a ddyluniwyd i gefnogi anghenion y mislif a gwella iechyd atgenhedlu yn gwneud cynnydd tuag at eu rhoi ar waith

Computer-guided enzyme engineering

Datblygiad o bwys ym maes peirianneg dylunio proteinau

15 Tachwedd 2023

Er mwyn cynhyrchu biogatalyddion newydd, defnyddiodd ymchwilwyr ddull peirianyddol cynaliadwy i gynhyrchu ensym newydd drwy gymorth cyfrifiadur