Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

two people walking along the coast

Grant o £3.6 miliwn i ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd astudio’r cysylltiad rhwng problemau iechyd corfforol a meddyliol

16 Gorffennaf 2021

Research teams across the UK and Denmark will work together over the next four years.

Screengrab of final summer school session

Ysgol haf rithwir "eithriadol" mewn ymchwil i anhwylderau'r ymennydd yn estyn allan ledled y byd

15 Gorffennaf 2021

The 11th annual Summer School was held online for 2021 welcoming more students than ever.

Isadora Sinha

Myfyriwr ôl-raddedig yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol yn ennill gwobr fawreddog am gyfrannu at brofiad myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

10 Mehefin 2021

PhD student Isadora Sinha won the Student Union President's Award for her work as the BME Officer.

artist's image of DNA

Astudiaeth enetig fwyaf o anhwylder deubegynol yn rhoi cipolwg newydd ar ei fioleg a thriniaethau posibl newydd iddo

17 Mai 2021

A recent study has brought the Bipolar Workgroup of the Psychiatric Genomics Consortium (PGC), one step closer to understanding the neurobiology of bipolar disorder.

Dyfarnwyd cymrodoriaeth y Sefydliad Ymchwil Feddygol i ymchwilydd genomeg Prifysgol Caerdydd

7 Mai 2021

Cardiff University genomics researcher Dr Samuel Chawner has been awarded a Medical Research Foundation (MRF) eating disorders and self-harm fellowship.

9th MRC Summer School

Ymunwch ag Ysgol Haf Ymchwil Anhwylderau'r Ymennydd ar-lein ar gyfer 2021

21 Ebrill 2021

The 11th annual MRC CNGG Summer School is heading online for the summer of 2021

Professor Jon Bisson photographed in the Hadyn Ellis Building, Cardiff University

Athro Caerdydd yn derbyn Gwobr Ymchwil yr Arglwydd Ashcroft am ddull newydd o drin PTSD ymhlith cyn-aelodau’r lluoedd arfog

9 Chwefror 2021

Professor Jon Bisson has been awarded the 2021 Lord Ashcroft Research Award

Hermione Hyde

Ymchwil yn awgrymu bod y meini prawf clinigol ar gyfer diagnosio awtistiaeth yn annigonol ar gyfer pobl sydd â chyflyrau genetig.

4 Ionawr 2021

Roedd gan dros hanner yr unigolion oedd ag un o bedwar cyflwr genetig, symptomau amlwg o awtistiaeth er nad oeddent wedi cymhwyso ar gyfer diagnosis ffurfiol

paper

Astudiaeth newydd yn ymchwilio i effaith Sgitsoffrenia ar salwch corfforol

3 Rhagfyr 2020

colleagues at the MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics and SAIL Databank, Swansea University linked genetic data for 896 individuals with schizophrenia to anonymised NHS records.

Woman drinking tea

Ymchwilydd CNGG yr MRC yn derbyn grant cychwynnol Cyngor Ymchwil Ewrop

7 Medi 2020

Dr Arianna di Florio has been awarded over €1m for her research into mental health conditions related to female reproduction.