Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

young woman in lab coat and blue gloves holding a pipette tray up to the light

Canolfan ymchwil iechyd meddwl o'r radd flaenaf i ddod yn Ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd

29 Tachwedd 2022

Y Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn symud i gyfnod newydd ar ôl 10 mlynedd fel canolfan MRC.

Research Team

Astudiaeth newydd yn nodi genyn sy’n cynyddu’r risg o annormaleddau yn rhythm y galon

20 Tachwedd 2022

Mae’r ymchwil hon yn addawol dros ben ar gyfer ymchwilio i ddulliau o sgrinio’r galon, sef defnyddio technoleg y gellir ei gwisgo (oriawr glyfar), yn ogystal â chadarnhau a yw rhythm y galon yn gysylltiedig â mesurau ymddygiadol a gwybyddol penodol.

A colourful model of a strand of DNA

Shining a spotlight on rare genetic conditions: 16p11.2

16 Tachwedd 2022

Mae myfyrwyr lleoliad CNGG yn nodi mis ymwybyddiaeth o gyflwr genetig prin.

A large group of young people smiling at the camera standing in a line outside a cardiff university building

'Profiad sy'n cadarnhau gyrfa': Fy wythnos yn y MRC CNGG

25 Gorffennaf 2022

Ar ôl Ysgol Haf lwyddiannus arall mewn Ymchwil Anhwylder Ymennydd yn y MRC CNGG, mae'r myfyriwr meddygol Jennifer Luu yn rhannu ei phrofiad gyda ni.

Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

15 Mehefin 2022

Mae triniaeth ar-lein 'yr un mor effeithiol â therapi wyneb yn wyneb', yn ôl treial clinigol ar raddfa fawr

a graphic showing different scientific symbols with a mouse in the middle

Prifysgol Caerdydd yn sicrhau £2.7m i gynnal clwstwr ymchwil newydd ym maes clefydau niwroddatblygiadol a niwroseiciatrig

19 Ebrill 2022

Arweinir y grŵp ymchwil newydd gan yr Athro Anthony Isles o'r Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol.

Mae'r astudiaeth fwyaf o'i math yn cysylltu genynnau penodol â sgitsoffrenia

6 Ebrill 2022

Dadansoddodd gwyddonwyr DNA mwy na 300,000 o bobl sydd â’r anhwylder seiciatrig yn ogystal â phobl nad yw’r anhwylder ganddynt

Ehangu cwmpas gwasanaeth cymorth iechyd meddwl er mwyn cynnwys gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â gweithwyr y GIG

5 Ebrill 2022

Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol, gwasanaeth dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, wedi newid ei enw i Canopi

Chalk drawings by children for the rare diseases project Share Your Rare

Share Your Rare: Oriel y prosiect cyflyrau genetig prin bellach ar gael ar-lein

11 Mawrth 2022

Artists and scientists collaborate to share the stories of the rare genetic condition community.

9th MRC Summer School

Ymchwil i Anhwylderau'r Ymennydd: Ysgol Haf 2022. Ceisiadau nawr ar agor.

16 Chwefror 2022

Applications for our Summer School in Brain Disorders are now open.