Ewch i’r prif gynnwys

Comisiynwyd Prifysgol Caerdydd i roi addysg genomeg gynhwysfawr i weithlu GIG Cymru

30 Ionawr 2023

DNA

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi ymrwymiad i ariannu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus mewn meddygaeth genomig i staff.

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi ymrwymiad i ariannu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus mewn meddygaeth genomig i staff. Fel rhan o ymgyrch i wella gwybodaeth am genomeg a'i chymhwysiad i ddiagnosio a thrin afiechydon, Prifysgol Caerdydd  wedi ennill y contract i gyflwyno chwe modiwl addysgol cynhwysol a hygyrch ar y pwnc.

Mae'r rhain yn fodiwlau annibynnol, a fydd yn gyfleoedd DPP â chredydau, yn rhan o genhadaeth ehangach i ymgorffori geneteg a genomeg mewn addysg feddygol ac i uwchsgilio gweithlu gofal iechyd Cymru ac ar gyfer y dyfodol. Dyfarnwyd y contract ar gais llwyddiannus fel rhan o broses dendro a oedd yn agored i unrhyw Sefydliadau Addysg Uwch. Bydd cyllid ar gael i staff GIG Cymru gael mynediad at hyd at ddau fodiwl o'r gyfres sydd ar gael.

Meddygaeth genomig yn trawsnewid darpariaeth gofal iechyd

Mae meddygaeth genomig yn defnyddio gwybodaeth genomig unigolyn fel rhan o’r gofal clinigol. Ers i'r dilyniant genom dynol cyntaf gael ei gwblhau yn 2003, mae meddygaeth genomig wedi dechrau chwyldroi meysydd oncoleg, ffarmacoleg, ac iechyd meddwl a chlefydau heintus prin, heb eu diagnosio. Mae ymchwil yn parhau yn gyflym i ddatblygu ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ein genynnau a'n hiechyd.

Ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol nad ydynt yn arbenigwyr, mae gwybodaeth am genomeg a'i chymwysiadau yn gyfyngedig. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), gan weithio gyda Phartneriaeth Genomeg Cymru (GPW), yn ceisio mynd i’r afael â’r bwlch gwybodaeth drwy sicrhau bod cyfleoedd addysg priodol mewn meddygaeth genomig ar gael i staff GIG Cymru.

Wrth ennill y tendr yn llwyddiannus i gyflwyno’r modiwlau, dywedodd yr Athro James Walters, Cyfarwyddwr Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Prifysgol Caerdydd:

“Os ydym am wireddu’r addewid o genomeg a fydd o fudd i gleifion, yna mae arnom angen gweithlu GIG sy’n wybodus ac wedi’i hyfforddi mewn genomeg a’i chymhwyso mewn lleoliadau gofal iechyd. Rwy’n falch iawn bod GIG Cymru ac AaGIC yn buddsoddi yn yr hyfforddiant hwn ac y bydd yn cael ei ddylunio a’i ddarparu gan ymchwilwyr ac addysgwyr genetig blaenllaw Prifysgol Caerdydd.”

Dyma’r modiwlau 20 credyd sydd ar gael:

  1. Genomeg clefydau etifeddol cyffredin a phrin
  2. Cymhwyso genomeg mewn clefydau heintus
  3. Technegau a thechnolegau omeg a'u cymhwysiad i feddygaeth genomig
  4. Patholeg foleciwlaidd canser a chymhwysiad mewn diagnosis, triniaeth a monitro canser
  5. Cyflwyniad i'r sgiliau cwnsela a ddefnyddir mewn meddygaeth genomig
  6. Biowybodeg, dehongli a sicrhau ansawdd data mewn dadansoddi genomig

Bydd yr Ysgol Meddygaeth yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), Parc Geneteg Cymru (WGP) a GIG Cymru i gyflwyno’r modiwlau.

Bydd y cofrestriad yn dechrau ar 1 Chwefror 2023.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â ni yn PGTGenomicsenquiries@caerdydd.ac.uk

Rhannu’r stori hon