Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil

RDCS Client

Mae’r Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) De Ddwyrain Cymru yn cefnogi staff sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gofal cymdeithasol i ddatblygu cynigion ariannu ymchwil o ansawdd uchel.

Cynyddu capasiti ymchwil

Roedd y cyfle i gael cyfarfod un-i-un gydag arbenigwyr yn y maes megis ystadegwyr, ymchwilwyr (sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio) a chynghorwyr yn amhrisiadwy.

Cleient RDCS

Mae’r Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil yn rhoi canllawiau a chyngor i alluogi ymchwilwyr cymwys i asesu potensial syniad a datblygu syniadau am astudiaeth neu dreial yn effeithiol, hyd at wneud cais am arian. Anogir staff bob maes a disgyblaeth i gysylltu â ni drwy gwblhau'r ffurflen gais am gymorth i asesu cymhwysedd ar gyfer cymorth ymchwil.

Pwy sy'n gymwys

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol y GIG a gofal cymdeithasol sy'n bwriadu ceisio am grantiau neu gyllid ar gyfer eu cynnig. Mae angen i staff y GIG hefyd sicrhau bod eu swyddfa Ymchwil a Datblygu GIG lleol yn cefnogi’r cynnig ymchwil.

Meysydd arbenigedd

Mwynheais argaeledd am ddim yr ymgynghorwyr i sgwrsio drwy syniadau. Roedd hyn yn helpu i glirio fy meddwl a phrosesau meddwl i ddatblygu cwestiwn ymchwil. Ac roedd ganddynt wybodaeth helaeth am ffrydiau ariannu.

Cleient RDCS

Mae cymorth RDCS yn cynnwys:

 • Llunio cynigion ariannu crefftus
 • Llunio cwestiynau ymchwil
 • Nodi arianwyr posibl
 • Adeiladu tîm ymchwil
 • Cynnwys cleifion a’r cyhoedd
 • Dylunio astudiaeth
 • Nodi methodolegau priodol
 • Cynghori ar faterion rheoleiddio a moesegol
 • Darparu cyngor ar ysgrifennu crynodebau lleyg
 • Nodi'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer prosiect llwyddiannus
 • Cymorth iaith Gymraeg

Gwerthfawrogais yr ymgynghorwyr gwych a’u hymateb gwych i dîm dibrofiad iawn [o ymchwilwyr].

Cleient RDCS

Mae cymorth penodol hefyd ar gael gydag:

 • Economeg iechyd
 • Ystadegau
 • Ymchwil ansoddol
 • Rheoli data
 • Rheoli treialon

Cyfarwyddwr RDCS De Ddwyrain Cymru

Dr Sue Channon

Dr Sue Channon

Deputy Director of Research Design and Conduct Service

Email
channons2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 20875047

Dirprwy Gyfarwyddwr RDCS De Ddwyrain Cymru

Dr Philip Pallmann

Dr Philip Pallmann

Research Fellow (Statistics) & Deputy Director Research Design and Conduct Service

Email
pallmannp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7461

Ymgynghorwyr RDCS

Dr Claire Nollett

Dr Claire Nollett

Research Associate - Trial Manager

Email
nollettcl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7187
Dr Kim Smallman

Dr Kim Smallman

Research Associate - Trial Manager

Email
smallmank@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7908

Gweinyddwr RDCS

Laura Tilly

Laura Tilly

Senior Administrator

Email
tillyl@caerdydd.ac.uk