Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil

RDCS Client

Mae’r Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) De Ddwyrain Cymru yn cefnogi staff sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gofal cymdeithasol i ddatblygu cynigion ariannu ymchwil o ansawdd uchel.

Dadgomisiynu

Diolch am eich diddordeb yn y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil. Efallai eich bod yn ymwybodol y bydd y gwasanaeth yn dod i ben o 1 Ebrill 2023 yn dilyn penderfyniad gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Byddwn yn parhau i gefnogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol o dan ein Siarter gyfredol tan hynny. Felly os ydych yn meddwl am gais am gyllid ymchwil ar hyn o bryd, neu’n gweithio arno, cysylltwch â ni drwy ebostio rdcs@caerdydd.ac.uk. Yna gallwn drafod gyda chi yr hyn y gallwn ei gynnig o fewn yr amser sy'n weddill.

Meysydd arbenigedd

Mae cymorth RDCS yn cynnwys:

 • llunio cynigion ariannu crefftus
 • llunio cwestiynau ymchwil
 • nodi arianwyr posibl
 • adeiladu tîm ymchwil
 • cynnwys cleifion a’r cyhoedd
 • dylunio astudiaeth
 • nodi methodolegau priodol
 • cynghori ar faterion rheoleiddio a moesegol
 • darparu cyngor ar ysgrifennu crynodebau lleyg
 • nodi'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer prosiect llwyddiannus
 • cymorth iaith Gymraeg

Mae cymorth penodol hefyd ar gael gydag:

 • economeg iechyd
 • ystadegau
 • ymchwil ansoddol
 • rheoli data
 • rheoli treialon

Cyfarwyddwr RDCS De Ddwyrain Cymru

Dr Sue Channon

Dr Sue Channon

Deputy Director of Research Design and Conduct Service

Email
channons2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 20875047

Dirprwy Gyfarwyddwr RDCS De Ddwyrain Cymru

Dr Philip Pallmann

Dr Philip Pallmann

Research Fellow (Statistics) & Deputy Director Research Design and Conduct Service

Email
pallmannp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7461

Ymgynghorwyr RDCS

Dr Claire Nollett

Dr Claire Nollett

Research Associate - Trial Manager

Email
nollettcl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7187
Dr Kim Smallman

Dr Kim Smallman

Research Associate - Trial Manager

Email
smallmank@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7908