Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Rydym ni'n gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil yn ymwneud â Mwslimiaid yn y DU.

Woman in headscarf writing on white board

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Cyfoethogi addysgu Islam a Mwslimiaid mewn addysg grefyddol (AG) drwy Gwrs Ar-lein Agored Enfawr (MOOC).

Hassan II Mosque

Deall Imamiaid Prydeinig

Nod y prosiect hwn yw cynnal yr astudiaeth fwyaf manwl a thrylwyr erioed a wnaed ar imamiaid Prydeinig.

Holding Hands

Understanding Muslim Mental Health

This course will benefit those dealing with, or interested in mental health in Muslim communities.

Multiple hands raised.

Ymyriadau yn y carchar ar gyfer Troseddwyr Mwslimaidd (PRIMO)

Mae Ymyriadau yn y Carchar ar gyfer Troseddwyr Mwslimaidd (PRIMO) yn dylunio ac yn treialu strategaeth adsefydlu er mwyn gwneud y mwyaf o’r effeithiau adsefydlu mae dilyn Islam yn eu cael yn y carchar, ac i leihau risgiau dirfodol y dewis crefyddol hwnnw.

Peel street Opening

Islam yng Nghymru

Nod y prosiect yw ceisio dogfennu ac adrodd "stori" Islam yng Nghymru a gwneud hanes Mwslimiaid yng Nghymru yn hygyrch i academyddion, y cyhoedd yn ehangach, a Mwslimiaid Cymreig eu hunain, er mwyn ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o Gymru amlddiwylliannol ac aml-grefydd.

Trawsnewidiol: Tröedigion ym Mywyd Mwslimaidd Prydain

Archwiliad o sut mae tröedigion Mwslimaidd mewn swyddi arweiniol yn llunio bywyd Mwslimaidd cyfoes Prydain.

Dysgu o’r Gorffennol: y turath a thrawsnewid

Drwy edrych ar fywydau ysgolheigion Mwslemaidd hanesyddol, rydym am ddadansoddi ac amlygu’r egwyddorion sy’n gysylltiedig â’r ffordd y gall y traddodiad Islamaidd alluogi ffyniant dynol ac addysgol.