Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddiadau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Porwch drwy lyfrau sy'n deillio o weithgareddau ymchwil amrywiol y Ganolfan.

Muslims in Britain

Sophie Gilliat-Ray yn trafod sut y cynrychiolir ac y dehonglir Mwslimiaid Prydeinig drwy'r agenda atal eithafiaeth dreisiol.

Muslim Childhood

Y gyfrol hon, gan Jonathan Scourfield, Sophie Gilliat-Ray, Asma Khan a Sameh Otri, yw'r astudiaeth gyntaf i'w chyhoeddi sy'n canolbwyntio ar feithriniad crefyddol plant Mwslimaidd Prydeinig 12 oed ac iau.

Understanding Muslim Chaplaincy

Dyma'r casgliad cyntaf i gyflwyno ymagwedd gynhwysfawr at y ffyrdd niferus a newidiol y mae Islam wedi'i hastudio ar draws gwledydd Ewrop.

The Oxford Handbook of European Islam

This is the first collection to present a comprehensive approach to the multiple and changing ways Islam has been studied across European countries.

Yn ogystal â llyfrau, mae staff academaidd y Ganolfan wedi ysgrifennu nifer fawr o erthyglau cyfnodolion, golygu penodau llyfrau, ac allbynnau eraill. Mae'r manylion llawn i'w gweld ar eu tudalennau proffil staff.